Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu.

Personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayınlandı. Bununla birlikte başvuru tarihleri ve şartları da belli oldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 22 bin 120 personel alınacak.

Personel Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 138, İcra Dairesi Başkanlığı'na 700 ve merkez teşkilatta 486 kişi istihdam edilecek.

personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından başvurular araştırılmaya başladı.

Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Başvuru tarihi ve şartları neler? İşte merak edilenler...

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

Nasıl başvuru yapılır?

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranından yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aynı zamanda başvurular e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile de gerçekleştirilebilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.