EYT istifa dilekçesi nasıl yazılır? EYT nedeniyle işten ayrılma dilekçe örneği

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular da başladı.

Çalışan EYT'liler başvuru yapmak için önce işten çıkış belgesi alacak. Bu kapsamda bir dilekçesi yazılması gerek olacak.

e-Devlet veya SGK merkezlerine gidip başvuruda bulunmak isteyenlerden öncelikle iş yerlerine verilmek üzere istifa dilekçesi istenecek. Bu kapsamda “EYT emeklilik dilekçesi nasıl yazılır” merak ediliyor.

Peki, EYT için istifa dilekçesi nasıl yazılır? EYT nedeniyle istifa nasıl edilir? İşte gerekçesiz istifa dilekçesi örneği...

EYT için istifa dilekçesi örneği

……………………….MÜDÜRLÜĞÜNE/BAŞKANLIĞINA (Personel Müdürlüğüne/Personel Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere) …………..

Bakanlığımız ………….………………..……………………….…..… MÜDÜRLÜĞÜNDE/BAŞKANLIĞINDA …………………………………..…………. olarak çalışmaktayım. Kanunun öngördüğü hizmet yılımı doldurdum. …./…./….. tarihinde emekliye ayrılmak istiyorum. Adıma bağlanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiyesi ödemelerimi aşağıda belirttiğim ve adresime en yakın banka/PTT şubesi aracılığıyla ödenmesini talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

T.C. Kimlik No : Adı :

Kurum Sicil No : Soyadı :

Emekli Sicil No : Tarih :

Cep Tel : İmza :