Filibeli Ahmed Hilmi kimdir

Filibeli Ahmed Hilmi kimdir

1895 yılında Bulgaristan'ın Filibe şehrinde doğdu.

 İlk tahsilini memleketinde tamamladı. İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1890'da Duyun-ı Umumiye İdaresi'nde görev yaptı. 

Jöntürkler'in arasında yer aldığı için Mısır'a kaçmak zorunda kaldı. 1901 yılında İstanbul'a geldi. Sultan 2. Abdülhamit tarafından Libya'ya sürüldü. 1908'de tekrar İstanbul'a geldi.

İttihad-ı İslam adında gazete çıkardı. İkdam ve Tasvir-i Efkar isimli gazetelerde yazıları çıktı. 1913 yılında İstanbul'da öldü ve Fatih Caimi avlusuna defnedildi. 


ESERLERİ
Filibeli Ahmet Efendi'nin en önemli eseri tasavvufla ilgili Amak-ı Hayal adlı eserdir.

İlahiyatçı Hilmi Demir: Hukuk işlemiyor diye şeriat isteyen CHPliler varTarihi Hirami Ahmed Paşa Camiine klima takıp, bahçesine kümes yaptılarHilmi Köksal askeri törenle son yolculuğuna uğurlandıF.Bahçenin istediği Ahmed Kutucunun şık golleri