İhracat yatırımlarına KGF teminatıyla uzun vadeli kredi

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Raporu"na göre, koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik etkilerine karşı verilen mücadelede, Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke teşvik ve destek mekanizmalarını kullanmaya devam ediyor.

Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla 5'inci ve 6'ncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara sağlanacak uzun vadeli kredi desteği kapsamında işletmelere asgari 6 ay, azami 24 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 120 ay vadeli yatırım kredisi kullandırılacak.

BÜTÇE AÇIĞINI AZALTACAK TEDBİRLER UYGULANMACAK

Bütçe üzerindeki ilave maliyetler ve riskler hem de mali disiplinin kararlılıkla devam ettirilmesi politikası dikkate alınarak bütçe açığını azaltacak tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.

KGF teminatı ile ihracata yönelik kredi

BÜTÇEDE OLUŞTURULACAK MALİ ALAN SALGIN KAYNAKLI İLAVE HARCAMA İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Bu kapsamda, 2021 yılı bütçe açığı/GSYH hedefi yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e çekildi. Bununla birlikte, bütçede oluşturulacak mali alan, gerekmesi durumunda salgın kaynaklı ilave harcama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak.

Salgınla mücadelede devreye alınan ve alınması muhtemel maliye politikaları seçici, odaklı ve geçici bir nitelik arz edecek, orta vadeli kamu maliyesi dengeleri üzerinde sapmaya izin verilmeyecek.

RİSKLERE KARŞI DAHA GÜÇLÜ BİR KAMU MALİYESİ YAPISI OLUŞTURULACAK

Uygulamaya konulan ve süreçleri devam eden Ekonomi Reform Programı eylemleri ve uygulanacak kalıcı tedbirlerle "Para politikası ile maliye politikasının uyumunu daha da güçlendirmek, mali disiplini kararlılıkla devam ettirmek, tek seferlik gelir artışları yerine kalıcı gelir kaynaklarına odaklanmak, vergiye gönüllü uyumu artırmak, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artırıcı maliye politikaları uygulamak, kamu maliyesinde şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak." hedefleniyor.

Söz konusu reform ve tedbirlerin hayata geçirilmesi kararlılıkla takip edilirken, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması sağlanacak.

KGF teminatı ile ihracata yönelik kredi

KGF TEMİNATIYLA İMALATA DAYALI, İHRACATI ÖNCELEYEN YATIRIMLARA DESTEK

Öte yandan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanması amacıyla Ekonomi Reform Programı'nda da yer alan Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamındaki destek paketi çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede uzun vadeli yatırımlara finansman desteği sağlamak amacıyla, 10 milyar liralık kefalet limitini haiz "İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi" kapsamında Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5'inci ve 6'ncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacak.

Bu destek paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kefalet desteği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı faiz/kar payı desteğini içeriyor.

Söz konusu pakette, işletmelere asgari 6, azami 24 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 120 ay vadeli yatırım kredisi kullandırılacak.

İLAVE İSTİHDAM DESTEK PAKETİ

İlave istihdam sağlanmasına destek olunması amacıyla, 10 milyar liralık kefalet limitini haiz "İlave İstihdam Destek Paketi" ile mikro ve küçük ölçekli işletmelerden likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Hazine destekli KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak.

Bu destek paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığının kefalet desteği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın faiz/kar payı desteğini içeriyor.

Ayrıca, Nakdi Ücret Desteği'nden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler, şartları taşımaları durumunda destekten faydalanabilecek. Söz konusu pakette, işletmelere asgari 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 24 ay vadeli 500 bin liraya kadar kredi kullandırılacak.

KGF teminatı ile ihracata yönelik kredi

3 MİLYAR LİRALIK KEFALET LİMİTİNİ HAİZ SOĞUK ZİNCİR DESTEK PAKETİ

3 milyar liralık kefalet limitini haiz Soğuk Zincir Destek Paketi ile soğuk hava ünitesi ve araç üstü frigorifik kasa yatırımı yapan KOBİ'lerin yatırımlarına finansman desteği sağlanacak.

Bu destek paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı kefalet desteği ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı faiz/kar payı desteğini içeriyor. Paket kapsamında işletmelere azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 ay vadeli kredi kullandırılacak.