Kamu binalarında asgari enerji tasarrufu hedefi yüzde 30'a yükseldi
AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle kamu binaları için belirlenen tasarrufu hedefi güncellendi.

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla yayımlanan genelgede 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için 2019/18 sayılı genelge ile belirlenen yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi 2030 yılına kadar asgari yüzde 30'a çıkarıldı.

Rehber paylaşılacak

Belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi'nin bakanlığın resmi internet adresinde paylaşılacağı ifade edildi.

Söz konusu tasarruf hedefinin kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, uygulamaların takibi ve enerji tasarruf hesaplarının Cumhurbaşkanlığı'na raporlanmak üzere rehberde belirtilecek usule göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildirimine devam edileceği kaydedildi.