Lütfi Elvan: Salgının başından beri 79 milyar TL harcama yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu'na katıldı.

Bakan Lütfi Elvan, kuruldaki konuşmasında ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla yapılan harcamaları değerlendiren Elvan, bütçeden 79 milyar lira harcandığını, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar TL olarak öngörüldüğünü söyledi.

"YENİ DÖNEME HAZIRLANIYORUZ"

Gelecek döneme ilişkin konuşan Elvan, "Tüm çabamızla pandemiyle mücadele ediyor diğer taraftan yeni döneme hazırlanıyoruz. Türkiye böylesi zorlu bir süreçte başarılı bir yönetim gösterdi. Salgının ilk anından itibaren hükümetimiz tüm imkanları seferber edip toplum sağlığı için kararlar aldı." ifadelerini kullandı.

Lütfi Elvan: Salgının başından beri 79 milyar TL harcama yaptık ViDEO

"9,5 MİLYON VATANDAŞA 55 MİLYARLIK DESTEK SAĞLANDI"

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği mekanizmalarıyla 9,5 milyon vatandaşa 55 milyar liralık destek sağladıklarını ifade eden Elvan, “İşgücü piyasasına sunduğumuz bu desteklerin de katkısıyla, toplam istihdam 2020 yılı haziranına göre 1,5 milyon kişi artarak 28 milyona çıktı. Bu gelişmeyi müspet görmekle beraber, elbette yeterli bulmuyoruz.” dedi.

Reform programında yer aldığı gibi kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere, işgücü piyasalarını canlandıracak adımları hızla hayata geçireceklerini belirten Elvan, merkezi yönetim bütçesi, işsizlik sigortası fonu ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destek fonu bir bütün olarak düşünüldüğünde bugüne kadar bu üç kalemden toplam 136 milyar lira harcadıklarını, yıl sonuna kadar bu tutarın yaklaşık 183 milyar liraya, yani milli gelirin yüzde 3,2’sine ulaşmış olacağını söyledi.

Lütfi Elvan: Salgının başından beri 79 milyar TL harcama yaptık

"ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI"

Elvan, bu yıl bütçe açığı hedefini, yüzde 4,3’ten yüzde 3,5’e revize ettiklerini belirterek,“Çok hassas olduğumuz bir konu var, bunu da kamuoyuyla sizlerin huzurunda tekrar paylaşmak istiyorum. Salgın nedeniyle gerekli olabilecek her türlü harcamayı yapmakta kararlıyız. Odaklı, seçici ve geçici nitelikteki desteklerle vatandaşımızın yanında olacağız, kimsenin bundan en ufak bir şüphesi olmasın. Elbette bunu yaparken de orta vadeli bütçe hedeflerimizden sapmayacağız. Salgın döneminde kamu maliyesinin yanı sıra bankacılık sektörümüz de önemli sorumluluklar ve görevler üstlendi. Kredi kanalları sürekli açık tutuldu, sektörel bazda özel paketler uygulandı. Yapılandırmalar yoluyla reel sektöre ve hane halklarına kolaylıklar sağlandı. Borç/teminat oranı iyileştirilip, esneklikler getirildi. Açıklanan kredi paketleriyle 315 milyar liralık, yani milli gelirin yüzde 6’sına ulaşan bir destek sağlandı. İşte bu bütüncül politikalar sayesinde, reel sektörde çarklar döndü ve 2020’yi pozitif büyümeyle kapattık. Ancak sorunlarımız yok mu? Elbette var. Şu an en temel önceliklerimiz, fiyat istikrarının sağlanması, cari açığın kontrol altında tutulması ve işgücü piyasalarının canlanmasıdır.” dedi.

Lütfi Elvan: Salgının başından beri 79 milyar TL harcama yaptık

"BÜYÜME ORANININ YÜZDE 6 DÜZEYİNDE OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Elvan, büyüme cephesine bakıldığında yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergelerin finansal koşullardaki sıkılaşmaya ve piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 civarında bir büyümeye işaret ettiğini belirtti.

Büyümenin kompozisyonu incelendiğinde ise iç ve dış talebin daha dengeli olduğu, sürdürülebilir ve kaliteli büyüme hedefi ile uyumlu bir büyüme patikası gördüklerini ifade eden Elvan, şöyle devam etti:

“Öngörülerimiz bu eğilimin devam edeceği ve büyümeye dış talebin güçlü katkı vereceği yönünde. Yılın ilk dört ayına ilişkin ihracat verileri, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığımıza işaret ediyor. Sermaye malı üretimi ve ithalatı verileri de makine teçhizat yatırımlarında devam eden büyüme eğilimini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ben burada fiyat istikrarı konusuna özel bir parantez açmak istiyorum. Enflasyonla mücadelede, bütüncül bir bakış açımız var. Uyguladığımız maliye politikalarıyla, para politikasını desteklemeye devam edeceğiz. Elbette kredi gelişimini de yakından izliyoruz. İhtiyaç olması durumunda, finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Hane halkının geçtiğimiz sene hız kazanan dolarizasyon eğiliminin yılbaşından itibaren bir miktar gevşediğini gözlemliyoruz. Tabii burada geçmiş eğilimlerin kırılması biraz zaman alıyor. Enflasyonla mücadele politikalarımız, Türk lirası cinsinden tasarruf yapmayı teşvik edecek ve dolarizasyonu tersine çevirme konusunda elimizi oldukça güçlendirecektir.”

Lütfi Elvan: Salgının başından beri 79 milyar TL harcama yaptık