Otopark yönetmeliğinde değişiklik yürürlüğe girdi

Binaların içinde otopark bulundurma zorunluluklarına dair alınan yeni kararlar ve uygulamada çıkacak sorunlara getirilen çözümleri içeren yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşti.

OTOPARK YOKSA YAPI RUHSATI DA YOK

Değişiklikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan, Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, "Yapılara bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemez." hükmünü düzenleyen 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına ekleme yapıldı.

250 METREKARE VE DAHA KÜÇÜK PARSELLERDEKİ YENİ YAPILARIN RUHSAT BAŞVURU ŞARTLARI BELİRLENDİ

Buna göre, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25'inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacak.

Bu yapılara ait otopark yerleri, bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanacak. Otopark bedelinin kalan yüzde 75'i, bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilecek.

Otoparkla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı

YER TAHSİSİ YAPILMADAN ÖNCE PARKLANMA DÜZENİ GEÇİÇİ OLARAK SAĞLANACAK

Bu yapıların, bölge otoparkları yapılarak yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak idaresince sağlanacak ve yapı kullanma izin belgesi verilecek.