TCMB: Özel sektörün yurt dışına olan kredi borcu, 5,4 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; mayıs sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 5,4 milyar dolar azalarak 163,6 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcu 6,1 milyar dolar azalarak 155,4 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 724 milyon dolar artarak 8,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım

Borçluya göre dağılıma bakıldığında; uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar doları azaldı.

Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 2,8 milyar dolar azalışla 17,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 286 milyon dolar azaldı.

Tahvil stoku da 4 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TCMB: Özel sektörün yurt dışına olan kredi borcu, 5,4 milyar dolar azaldı

Finansal olmayan kuruluşlar

Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları, 902 milyon dolar azaldı.

Tahvil stoku ise 247 milyon dolar artarak 10,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 894 milyon dolar artışla 5,6 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 156 milyon dolar artışla 1039 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alıcıya göre dağılım

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde; uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, 2,6 milyar dolar azalarak 104,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, 814 milyon dolar artarak 7,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TCMB: Özel sektörün yurt dışına olan kredi borcu, 5,4 milyar dolar azaldı

Döviz cinsinden kompozisyon

Döviz kompozisyonuna bakıldığında; 155,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,2'si dolar, yüzde 33,4'ü euro, yüzde 1,6'sı Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

8,2 milyar doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,6'sı dolar, yüzde 41,7'si euro, yüzde 16,4'ü Türk lirası ve yüzde 3,3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör olarak dağılım

Sektör dağılımı incelendiğinde; mayıs sonu itibarıyla 155,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 61,7'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde 8,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 16,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

DHA'nın haberine göre; özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde; 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,8 milyar dolar tutarında oldu.

TCMB: Özel sektörün yurt dışına olan kredi borcu, 5,4 milyar dolar azaldı

TCMB: Özel sektörün yurt dışına olan kredi borcu, 5,4 milyar dolar azaldı