Tapu senedinde fotoğraf şartı kaldırıldı

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

FOTOĞRAFLAR ALINMAYACAK

Buna göre, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla, tapu işlemlerinde fotoğraf yapıştırılması yürürlükten kaldırıldı. Artık vatandaşların, tapuda işlem yaparken fotoğrafları alınmayacak.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Yapılan düzenlemeyle, yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "fotoğrafları" ibaresi ile 15. maddenin birinci fıkrasında yer alan "veya fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Tapu senedinde fotoğraf şartı kaldırıldı

MADDE DEĞİŞTİRİLDİ

Aynı yönetmeliğin 16. maddesi de yürürlükten kaldırılırken, 20. maddesinin birinci fıkrası, "Resmi senede 'okudum' ibaresinin yazdırılmasından sonra, aynı mürekkepli kalemle taraflar imza yerlerini imzalarlar. Taraflar arasında imzalama işi aynı anda yapılır. Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür ve/veya görevlendirilen memur ve düzenleyen görevli de imza eder. Ayrıca müdür ve/veya görevlendirilen memur, daire mührü ile kendi imza yerini mühürler." ifadeleri yer aldı.