Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
562.845
-0.56%
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C
  Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifinin detayları

  Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifinin detayları

  Meclis'e sunulan yeni kararla birlikte, tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldı.
  • AA
  • 26.06.2019 - 09:25
  • Güncelleme : 26.06.2019 - 09:25

  2B arazileri için Meclis'e yeni bir teklif sunuldu.

  Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışında, başvuru süresi de uzatıldı.

  RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN DOĞRUDAN SATILACAK

  AK Parti milletvekillerinin imzasıyla, TBMM Başkanlığına sunulan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.

  Bu gelirler hakkında, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerindeki hükümler uygulanmayacak.

  SATIŞ BEDELİ ALINMAYACAK

  Yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, tapu tahsis belgesi alınması ve bu belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması halinde, ayrıca satış bedeli alınmayacak.

  Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından, yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek ve satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilecek. Bu tutardan fazlası iade edilmeyecek.

  Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifinin detayları #1

  31 ARALIK'A KADAR UZATILACAK

  Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışında, başvuru süresi 31 Aralık 2019'a kadar uzatılacak.

  Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 yıl içerisinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, son kayıt malikinden tahsil edilecek.

  Bu süre içerisinde tarım arazilerinin 3 yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaması halinde, satış işlemi iptal edilerek, taşınmaz resen Hazine adına tescil edilecek ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edilecek.

  YÜZDE 5 OLARAK HESAPLANACAK

  Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Hazineye intikal eden yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesis bedeli, yapı yaklaşık birim maliyet bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanacak.

  İstanbul ili Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık köylerinin eski köyyerleşim alanları ile Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesinin yerleşim alanında bulunan Hazineye ait taşınmazların 7 bin metrekareye kadar olan kısmı; 19 Temmuz 2003 tarihinden önce kullanılıyor olması ve kullanımın halen devam etmesi kaydıyla ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar idareye başvuruda bulunulması halinde, kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine doğrudan satılabilecek.

  Satışlarda; satış bedeli, ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı, uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlarda Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunu'nun, Hazireye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanacak.

  Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifinin detayları #2

  20 YIL OLARAK DÜZENLENDİ

  Teklifle, kamu taşınmazları üzerinde yapılacak olan, diğer turizm tesislerine oranla toplam yatırım ve işletme maliyeti daha düşük ve yatırımın geri dönüş süresi daha az olan kamping ve günübirlik turizm tesisleri için kesin tahsis yapılmasına ilişkin süre, uzatılan süreler dahil toplam 20 yıl olarak yeniden düzenleniyor.

  Türk Medeni Kanunu'nun, ipoteğin terkinini isteme hakkına ilişkin düzenlemesinde yapılan değişiklikle, ipotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde İcra ve İflas Kanunu'na göre şerh konulmaması halinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilecek.

  6 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE

  Bu düzenleme, kanun yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

  Belediye Kanunu uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içerisinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait olup harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen gayrimenkuller için Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararı alındığı tarihten itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilmeyecek ve tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek. Tahsil edilenler ise iade edilecek.

  Teklifle, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na eklenen geçici maddenin yürürlük tarihinden önce belirlenen ve onaylı köy veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilecek.

  2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle satın alma ve iade hakkından yararlanamayanlara, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde durumlarına göre eş değer 2/B arazisi verilebilecek.

  Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'na eklenen geçici madde ile başvuru ve ödeme süreleri uzatılıyor.

  Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifinin detayları #3

  ÖDEME SÜRESİ 16 ARALIK TARİHİNE KADAR UZATILDI

  Buna göre, 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,16 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılıyor.

  Süresi içinde başvuru yapılmayan taşınmazların satış bedeli, 2/B taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazileri için kanunda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden ve ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için TÜFE aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak.

  3 AY İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKECEK

  Süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuru süresinin uzatılmasından yararlanabilmesi için bu şekilde hesaplanan satış bedelinin yüzde 50'sinin, yapılacak tebligattan itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekecek.

  Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin düzenlemeden yararlanabilmesi için vadesi geçmiş taksit tutarlarının tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise yüzde 50'sinin 16 Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.

  İlginizi Çekebilir


  Görüş Bildir