Euro
10.0106
-0.58%
Dolar
8.4124
-0.51%
Altın
494.2
-0.6%
Borsa
1.382
-0.67%
Bitcoin
326.292
-3.66%
34ºC
İstanbul
Güneşli 34 C
  Anayasa Teklifi'nin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri kabul edildi

  Anayasa Teklifi'nin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri kabul edildi

  Meclis'te Anayasa Teklifi'nin 8. maddesi 339, 9. maddesi 341, 10. madde 340, 11. madde ise 342 Evet oyuyla kabul edildi.
  • AA
  • 19.01.2017 - 23:58

  Anayasa Teklifi nin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri kabul edildi #1

  Genel Kurulda uzun süren gerginliklerin ardından görüşmelerine başlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 8'inci maddesine göre, Anayasanın, "cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine" ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatı getiriliyor.

  Anayasa Teklifi nin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri kabul edildi #2

  CUMHURBAŞKANINA YÜRÜTME YETKİSİ

  Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor. Cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak.

  Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verecek.

  Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacak.

  Anayasa Teklifi nin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri kabul edildi #3

  9. MADDENİN İÇERİĞİ

  Maddeye göre, cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

  Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşecek ve üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, TBMM'deki partilerin güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak.

  Anayasa Teklifi nin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri kabul edildi #4

  Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

  Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülecek. TBMM, üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divan'a sevk kararı alabilecek.

  Anayasa Teklifi nin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri kabul edildi #5

  YÜCE DİVAN YARGILAMASI 3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

  Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak.

  Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak.

  Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanının görevi sona erecek. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

  Anayasa Teklifi nin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri kabul edildi #6

  10. MADDENİN İÇERİĞİ

  Maddeye göre, cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

  Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

  Genel seçime bir yıl ve daha az kalmışsa, TBMM seçimi de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilenecek.

  Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa, seçilen cumhurbaşkanı, TBMM seçim tarihine kadar görevine devam edecek. Kalan süreyi tamamlayan cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmayacak. TBMM Genel Seçimlerinin olacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılacak.

  Anayasa Teklifi nin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri kabul edildi #7

  Anayasa Teklifi'nde 10. Madde kabul edildi VİDEO

  11. MADDENİN İÇERİĞİ

  Teklifin 11'inci maddesine göre, TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.

  Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.

  Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

  Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek. Bu şekilde seçilen Meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak.

  Anayasa Teklifi nin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri kabul edildi #8

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir