AVM'lere hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı yasağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvanat bahçelerini ve doğal yaşam parklarını kapsayan yeni bir düzenlemeye gitti.

Bakanlığın çalışmasıyla Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetmeliğin yayımlanmasıyla konuya ilişkin bir önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Çalışma şartları iyileştirildi

Yayımlanan yönetmeliğe, yabani memeli hayvanların geniş alanlarda serbest dolaşımına imkan sağlayan safari park tarzında doğal yaşam parklarının kuruluş ve çalışma şartlarına ilişkin hususlar da eklendi.

AVM'lere hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı yasağı

Ruhsatlandırma koşulları

Bu kapsamda, önceki yönetmelikte hayvan sayısına göre ruhsatlandırma yapılmaktayken yeni düzenlemede hayvan türleri dikkate alınarak gruplandırmaya gidilerek ruhsat verilmesi hükme bağlandı. Böylece, sürüngenler için teraryum, sucul canlılar için akvaryum ruhsatı verilebilmesi sağlandı.

AVM'lere hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı yasağı

İlgili meslek grupları zorunlu kılındı

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yönetmelikle ruhsatlandırma gruplarına göre istihdam edilmesi zorunlu personelle ilgili de düzenleme yapıldı. Bu çerçevede ruhsat türüne göre, veteriner hekim, su ürünleri uzmanı ve biyolog istihdam edilmesi zorunlu hale geldi.

Yeni kurulacak hayvanat bahçelerinde değişiklik

Gelecek dönemde hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden kuş uçuşu en az bir kilometre uzaklıkta, fen, sağlık ve afet şartları bakımından imarla ilgili mevzuata uygun alanlarda kurulacak. Bu hüküm, yeni kurulacak hayvanat bahçeleri için geçerli olacak.

AVM'lere hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı yasağı

AVM'lerde yeni hayvanat bahçesi kurmak yasak

Yönetmelikte, hayvanat bahçelerinde ve doğal yaşam parklarındaki hayvan türleri için gerekli asgari alanların bakanlık tarafından belirlenmesi hükmüne de yer verildi. Ayrıca bugünden itibaren alışveriş merkezlerinde yeni hayvanat bahçesi kurulması yasaklandı.

Gelecek yıla kadar süre verildi

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılan hayvanat bahçelerine, yeni düzenlemeye göre ruhsat almaları için 11 Haziran 2023'e kadar süre tanındı.