Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
361.241
-1.07%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

  Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasa tasarısı TBMM'de

  Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
  • AA
  • 07.01.2016 - 00:00

  tbmm

  Bağ-Kur kapsamında çalışan emeklilerin sosyal güvenlik destek primleri, lise ya da üniversite mezunlarının sağlık giderlerinin 2 yıl süreyle devlet tarafından karşılanması, çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarının güçlendirilmesi, yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

  13 MADDE KABUL EDİLDİ

  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 13 maddesini kabul etti.

  1000 EUROYA ASKERLİK

  Tasarının kabul edilen maddelerine göre, oturma veya çalışma iznine sahip olarak, yurt dışında en az 3 yıl süreyle bulunan Türk vatandaşları, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar, durumlarını gösteren belgelerle birlikte, konsolosluk aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları ve bin avroyu defaten ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Mevcut düzenlemede ödenmesi gereken para 6 bin avro idi.

  Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar da bin avro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Ancak fazladan yapılan ödemeler iade edilmeyecek.

  ALBAYLARIN EMEKLİLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLEME

  Tasarı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun kadrosuzluktan emeklilik hükümlerine tabi olan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıktaki 28. 29. 30. hizmet yıllarını dolduran personelden, 29 Şubat 2016 tarihi itibariyle emekliye ayrılma talebinde bulunanlara verilmesi planlanan emeklilik ikramiyesi miktarını belirliyor.

  Buna göre, 29 Şubat 2016 tarihine kadar emekliye ayrılma talebinde bulunan albaylardan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıkta 30. hizmet süresini tamamlayanlara emekliliğe esas aylık tutarının 5,5 katı, 19 bin TL, 29. yılını tamamlayanlara 11 katı, 38 bin TL, 28. yılını tamamlayanlara 16 katı, 57 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek. Emekli ikramiyesi ödenen bu kişiler, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek.

  Bu kişilerden, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilenler, talepleri halinde emekli olmayabilecek.

  Bu personel, aidatlarını her ay düzenli olarak ödemeleri kaydıyla, Ordu Yardımlaşma Kurumu üyeliklerini devam ettirebilecek.

  Tasarı, Değerli Kağıtlar Kanunu'nda da değişiklik yapıyor. Buna göre, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 15 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 50 TL bedel ödenecek. 31 Aralık 2016 tarihine kadar verilen nüfus cüzdanlarından 8 TL kağıt bedeli alınacak.

  NÜFUS CÜZDANLARI KİMLİK KARTI OLUYOR

  Tasarıyla, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yer alan "nüfus cüzdanı" ibareleri "kimlik kartı" şeklinde değiştiriliyor ve aile kütüklerinde yer alacak bilgilere "biyometrik veri" ilave ediliyor. Kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulacak.

  Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamayacak. Kimlik kartına kayıt ve işaret konulamayacak, kimlik kartı hiçbir kişi ve kurum tarafından alıkonulamayacak.

  Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilecek. Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli müracaat sırasında tahsil edilecek.

  Tasarıyla, gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy ve mahalle muhtarlarının 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

  Nüfus cüzdanını kaybedenler ile doğum olayını süresi içinde bildirmeyenlere uygulanan idari para cezasına son veriliyor.

  Evlendiğini süresi içinde bildirmeyenlere 80 TL para cezası verilecek. Adres bildirimlerini süresi içinde yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezası 480 TL'den 80 TL'ye, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara uygulanan idari para cezası ise 963 TL'den 500 TL'ye indiriyor.

  Tasarıyla, diğer kanunlarda yer alan nüfus cüzdanı ve hüviyet cüzdanı gibi ibarelere yapılan atıfların tamamı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yapılmış sayılacak.

  MALİ TATİL DÜZENLEMESİ

  Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten, bu düzenleme kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacak.

  Özel Tüketim Vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarda mali tatil uygulanmayacak. Buna göre, hazine gelir-gider dengesinin gözetilmesi amacına yönelik olarak, bütçe gelirlerinde önemli bir paya sahip olan ÖTV ile banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile mali tatil nedeniyle beyanname verme süreleri uzamış olan vergiler aynı ay içerisinde Hazine hesaplarına intikal ettirilecek.

  Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacak.

  YENİ KİMLİK KARTLARI BİR YIL İÇİNDE VERİLECEK

  Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, muhalefet milletvekillerinin düzenlemedeki bazı maddelerin geri çekilerek kişisel verilerin düzenlenmesi içine konulması yönündeki eleştirilerine karşılık, kişisel verilerin korunmasına ilişkin 2014 yılında sunulan tasarının müeyyideler suçlar bölümünde, "kanunla ilgili ihlal halinde TCK'nın ilgili hükümlerine göre cezalandırılacağı" hükmü bulunduğunu kaydetti.

  Yılmaz, "Kişisel verilerin korunmasıyla getirilen hukuki müeyyide sistemi mevcut TCK'da var. Yeni korumayla, yeni müeyyide değil, atıf suretiyle yeknesaklık sağlanıyor" dedi.

  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet Sarıcan, bir yıl içinde yeni kimlik kartlarını vermeye başlayacaklarını, yeni kimlik kartlarını vermeye başladıkları andan itibaren eskisini vermeyeceklerini söyledi.

  Tasarının görüşmelerine bugün komisyonda devam edilecek.


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir