Evli Türklere anket yapıldı

Yapılan bir araştırmaya göre, Türklerin ilişkiye bakış açılarını içeren veriler paylaşıldı.

Katılımcıların yüzde 51’i, eşlerinin aileleriyle mutlaka iyi anlaşması gerektiğini düşünüyor. Bu oran kadınlarda yüzde 61 iken, erkeklerde yüzde 48’e düşüyor.

YÜZDE 35'LİK KESİM HİÇ ÇOCUK İSTEMİYOR

Verilere göre, katılımcıların yüzde 35’i çocuk istemediğini, yüzde 60’ı bir ya da iki çocuğun yeterli olduğunu, yüzde 6’sı ise 3-4 çocuk olabileceğini belirtti.

AİLENİN REİSİ ERKEKTİR SÖZÜNE KATILMADILAR

Ayrıca katılımcıların yüzde 81’lik kesimi, 'ailenin reisi erkektir' görüşüne katılmıyor. Yüzde 94’ü yemek ve temizlik gibi ev işlerinin kadının ve erkeğin beraber yapması gerektiğini düşünüyor.

Evli Türklere anket yapıldı

Katılımcılara birlikte oldukları kişinin boşanmış ya da çocuğu olmasının ilişkiyi nasıl etkileyeceği sorulduğunda ise; katılımcıların yüzde 61’i birlikte oldukları kişinin boşanmış olmasını, yüzde 54’ü ise çocuğu olmasının sorun teşkil etmediğini söylüyor.

UZAK MESAFELİ İLİŞKİ SORUN YARATMIYOR

Uzak mesafeli ilişkiler Türkler için problem oluşturmuyor. Katılımcıların yüzde 40’ı, farklı şehirlerde oturarak ilişkinin devam edilebileceği kanaatinde.

EĞİTİM VE AİLEYLE ANLAŞMA ŞART

Eğitim ve aileyle anlaşma şart. Eğitim de katılımcı kıstaslarında önemli bir unsur. Katılımcıların yüzde 70’i, birlikte oldukları kişinin kişisel gelişimi için eğitimler almaya devam etmesi gerektiğini söylüyor.

BİRLİKTE TV İZLEMEK ÇOK REVAÇTA

Eşle birlikte yapılan sosyal aktivitelerin başında ise TV izlemek geliyor. Kullanıcıların yüzde 62’si, eşle birlikte vakit geçirirken en çok TV izlemekten keyif aldıklarını belirtiyor.