Fovizm nedir

Akımı ortaya çıkaran ilk sanatçı ise, 20. yüzyılın en önemli ressamlarından olan Henri Matisse'dir.

Çoğunlukla saf renklerin tercih edildiği fovizm akımı, diğer sanat akımlarında olduğu gibi, kendisinden önce gelen empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Fovizmde, tüpten çıkmış saf boyalar direkt olarak tuvalin üzerine kullanılmalıdır. Renklerin tek amacı duyguyu anlatmak olurken, aynı zamanda yalnızca birkaç renk ile sınırlı olmalıdırlar.

Fovizm nedir

DOĞAYI RESMEDER

Fovizmde sanatçı, 3 boyutlu mekan algısını tamamen ortadan kaldırmasının yanı sıra, geleneksel mekan olgusuna da karşı çıkmaktadır.

Fovizm akımından etkilenen sanatçılar, coşkulu ve saf renkler aracılığıyla doğayı resmederler.

Öte yandan fovizm eserlerinde, dışavurumcu çizgiler vardır.

Fovizm nedir

ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

Fovizmin önemli sanatçıları arasında söylenenilecek olan bazı isimler ise şu şekildedir:

- Maurice de Vlaminck
- Kees van Dongen
- Charles Camoin
- Henri-Charles Manguin
- Othon Friesz
- Jean Puy
- Louis Valtat
- Georges Rouault

Fovizm nedir