Her yönüyle kapsamlı ve faydalı bir kitap: İsrail Ortadoğu ve Amerika
ensonhaber.com

Ortadoğu, insanlık tarihinin yazıldığı, semavi dinlerin doğuş merkezi, medeniyetler beşiği bir bölgedir. Daha sonra, petrolün bulunmasıyla da stratejik öneme sahip olan bu bölge, tarih boyunca dini nedenlerle uğruna savaşlar yapılırken, bugün ise Batı’nın en önemli enerji kaynağı olan petrol için mücadelelerin verildiği bir bölge hâline gelmiştir. Bütün bunlara ilaveten 1948’de kurulan İsrail Devleti de âdeta bu bölgenin kaderine bir ok gibi saplanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun çökmesi ile Ortadoğu’nun tarih sahnesinde İngiltere, ve İtalya gibi emperyalist ülkeler rol oynamıştır. Fakat yeryüzünden sömürgeciliğin kalkması ile yeni bir anlayış olan postemperyalizm doğmuş; efendisine sadık diktatörler ortaya çıkmıştır.

Amerika ve bölgenin konumu

İngiltere, Fransa ve İtalya gibi emperyalist devletlerin zayıflamasıyla da bu kez, bu bölgenin kaderinde Amerika ve Sovyetler Birliği söz sahibi olmuştur. 1990’larda Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle de Amerika bölgenin tek patronu konumuna gelmiştir.

Sayfa: 232

İsrail ve ideoloji

İsrail'in sağ ideolojilere yönelmesi ve Filistin topraklarında silahlı grupların yeniden canlanmasının ardından, son zamanlarda yaşanan korkunç olaylar şimdiye kadar diplomaside hiçbir aksiyon alınamamasının tehlikelerini gözler önüne seriyor.

İsrail ve Filistinliler arasındaki mücadele dünyada en uzun süren ve patlamaya en yatkın anlaşmazlıklardan birinden kaynaklanıyor. Anlaşmazlığın kökeni, Akdeniz sahiliyle Şeria Nehri arasındaki bölgede hak iddiasına dayanıyor.

Son 100 yıl Filistinlilere sömürgecilik, sürgün, askeri işgal ve onu izleyen kendi kaderini tayin etme hakkı mücadelesi getirdi. Kayıpları ve acılarına sebep olarak gördükleri bir ulusla bir arada yaşama yolundaki zorlu arayış da cabası.

Komşularla savaşlar

İsrail'in Yahudileri için ise dünyanın her yanında yüzyıllar süren zulüm ardından atalarının topraklarına geri dönüş, barış ve güvenlik getirmedi. Komşularıyla pek çok kez bölgesel savaşlar yaşadılar.

Okunası kitap

Raif Karadağ'ın kaleme aldığı bu kitapta Orta Doğu'ya dair doyurucu bir okuma yapacaksınız. Bir çok önemli detayın yer aldığı kitapta, bölgeye, İsrail ve Filistin'e dair önemli ipuçları bulacaksınız.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com