Rasim Koç’tan Fatin Rüştü Zorlu’nun hayatı

Türk siyasi hayatında kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 Darbesi, Cumhuriyet rejimin tanıştığı ilk askeri cuntadır.

Türkiye, Avrupa’nın diretmesiyle 1946 yılında çok partili hayata geçti. Aynı sene yapılan genel seçimlerde henüz kurulma aşamasında olan ve ülkede yeterince tanınmayan Demokrat Parti dört sene sonra ülke yönetimini devralacaktı.

Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Celal Bayar ve Refik Koraltan’dan oluşan tarihe “dörtlü takrir” olarak geçen bildiride, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılma kararı olarak bilinir.

"YETER SÖZ MİLLETİN"

Bir araya gelen dört siyasetçi "yeter söz milletin" şiarıyla 7 Ocak 1946’da DP’yi kurdular. Siyasi yaşamımızda önemli atılımlardan olan Demokrat Parti, 1950’de yapılan genel seçimlerde sandıktan birinci parti çıktı ve 27 yıllık Tek Parti yönetimine son verdi.

Demokrasi kazanmıştı.

Sonuçlar sabık yönetim için adeta şok etkisi yaratmıştı. Ülkeyi artık Adnan Menderes ve kadrosu yönetecekti. Köşkte ise Celal bayar oturacak, Türkiye için yeni bir sayfa böylece açılmış oluyordu.

Rasim Koç’tan Fatin Rüştü Zorlu’nun hayatı

Nitekim 1954, 57 seçimlerinde de tek başına iktidar çıkan Demokrat Parti, gücünü her geçen seçimde biraz daha perçinleştiriyordu.

Yaşanan sosyal ve ekonomik kalkınma halkı DP’ye biraz daha yaklaştırıyor, eski gelenekçi statükocu yönetim anlayışı tarihe karışmıştı. Fatin Rüştü Zorlu da 1957 – 60 yılları arasında Dış İşleri Bakanı olarak görev yaptı.

Rasim Koç, geçtiğimiz ay Kopernik Kitap etiketiyle kitapseverlerle tanışan araştırma, inceleme çalışmasında cunta sonucu idam sehpasına çıkartılan Fatin Rüştü Zorlu’nun hayat hikâyesini mercek altına alıyor.

Rasim Koç’tan Fatin Rüştü Zorlu’nun hayatı

Zorlu’yu çocukluğundan ele alan Koç, hiçbir soruya da mahal vermiyor. Ülke demokrasisine balyoz indiren darbeci zihniyet Zorlu’nun yanı sıra Başbakan Adnan Menderes ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı da idam ettiler.

Balkan Savaşı’ndan önce 1910’da doğan Zorlu, ardı ardına yaşanan bozgunların, mağlubiyetlerin, göçlerin, işgallerin meydana getirdiği toplumsal çöküş ve çözülme döneminin acı hatıralarıyla hayata adım atar.

Zorlu’nun devlet adamlığını etkileyen ana faktör ise Milli Mücadele sonrası kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkede yarattığı heyecan ve gurur tablosu olmuştur.

Rasim Koç’tan Fatin Rüştü Zorlu’nun hayatı

Yazar, Rasim Koç

Zorlu’nun annesi Güzide Hanım, babası ise Hacı Hüseyin Rıfkı Paşa’dır. Zorlu, Galatasaray Lisesi, Paris Siyasi İlimler Mektebi ve Cenevre Hukuk Fakültesi mezunudur. Devlet kademelerinde değişik görevlerde bulunan Fatin Rüştü, 1954 genel seçimlerinde Çanakkale mebusu olarak Demokrat Parti sıralarında meclise girdi.

YILLAR SONRA KAYINPEDERİNİN KOLTUĞUNDA

Özellikle Fransızcayı akıcı biçimde kullanan Zorlu, derin entelektüel bilgi birikimiyle de öne çıkan devlet adamıdır. Bir gün Alman Büyükelçiliği’nin verdiği davete katılan Fatin Rüştü’yü, dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın eşi Makbule Hanım, Zorlu’yu çok beğenir ve kızı Rukiye Hanıma münasip görür.

Dışişleri Bakanının damadı olan Fatin Zorlu, yıllar sonra kayın pederinin koltuğuna oturacağını nereden bilebilirdi ki…

Fatin Rüştü Zorlu’yu daha yakından tanımak isteyenler için kitabı okumalarını tavsiye ederim.

Yazar: Rasim Koç

Yayınevi: Kopernik Kitap

Türü: Araştırma, inceleme

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 442

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: ergul.tosun@ensonhaber.com