Euro
9.7399
0.38%
Dolar
8.179
0.3%
Altın
458.31
0.22%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
491.849
1.00%
6ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 6 C
  HDP yargıyı KCK'ya asayişi PKK'ya bağlamak istiyor

  HDP yargıyı KCK'ya asayişi PKK'ya bağlamak istiyor

  Silahlı ve bombalı hendeklerin kurulmasının ardından HDP'liler Demokratik Toplum Kongresi adı altında yargı ve asayiş bağımsızlığı istedi.
  • 28.12.2015 - 06:11

  dtk

  Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Olağanüstü Genel Kurulu’nun ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde ‘demokratik özerk bölgeler’ oluşturulması istendi. Bildirgede ”Halk meclislerinin ilan ettiği özyönetim ilanlarını, halkımızın her alanda yürüttüğü haklı ve meşru direnişi sahipleniyoruz” denildi.

  Kongrede kabul edilen 14 maddelik talepler listesinin, terör örgütü PKK-Kongra/Gel’in 17 Mayıs 2005 tarihinde kabul ettiği ‘KCK Sözleşmesi” ile benzerlik göstermesi dikkat çekti. Bildirgede eğitim ve sağlıktan güvenlik ve vergiye, trafik yetkilerine kadar atılması önerilen adımlar 14 maddede şöyle sıralandı:

  ÖZERK BÖLGE BİRKAÇ KOMŞU ŞEHRİ KAPSASIN

  1- Ülke genelinde kültürel, ekonomik, coğrafi yakınlıkları dikkate alınarak bir veya birkaç komşu şehri kapsayacak biçimde demokratik özerk bölgelerin oluşturulması.

  2- Tüm bu özerk bölgelerin ve kentlerin demokratik esaslarla seçilmiş meclisler ve meclisler içinden seçilmiş özyönetim organları tarafından Türkiye’nin yeni demokratik Anayasasının temel prensipleri çerçevesinde yönetilmesi. Özerk bölgelerin halk iradesinin ayrıca TBMM ve merkezi yönetimde de demokratik esaslar temelinde temsil edilmesi.

  3- Demokratik özerk bölgeler ve diğer idari birimlerde merkezi yönetimin seçilmişler üzerindeki her türlü vesayetine son verilmesi, seçilmişleri görevden alma yetkisinin kaldırılması. Merkezi yönetim organlarının, yeni demokratik anayasa ilkelerine uyulması doğrultusundaki denetimleri dışında bölgesel ve yerel yönetimler üzerindeki her türlü vesayetinin son bulması.

  4- Özerk bölge ve kentlerde şehir, mahalle, köy, kadın ve gençlik meclislerinin, farklı halklar ve inanç toplulukları meclislerinin, sivil toplum örgütlerinin karar alma ve denetleme süreçlerine doğrudan katılımının sağlanması.

  EĞİTİM ÖZYÖNETİMLERE BIRAKILSIN

  5- Kadınların meclislerde, tüm karar mekanizmaları ve özyönetim kademelerinde eşit temsilinin tanınması. Kadınların ihtiyaçları doğrultusunda meclis, komün ve toplumsal kurumlar kurabilmesi; kadın kurumları ve kadınlarla ilgili kararların tamamen kadın meclislerinin onayından geçmesi.

  6- Gençliğin karar mekanizmaları ve özyönetim organlarında yer alması.

  7- Her kademede eğitimin özyönetimlere bırakılması. Türkçenin yanı sıra bütün anadillerin de eğitim ve öğretim dili olması. Eğitim müfredatında genel müfredat dışında yeni demokratik anayasa, evrensel değerler ve insan hakları çerçevesinde yerelin tarihi, kültürel ve toplumsal özgünlükleri ve ihtiyaçları temelinde müfredata eklemeler yapılması. Türkçe’nin yanında yerel dillerin de resmi dil olarak kabul edilmesi.

  YARGI ÖZERK BÖLGEYE GÖRE DÜZENLENSİN

  8- Dil, tarih ve kültür alanında her türlü çalışma yapabilmek. Aynı zamanda İnanç ve ibadet hizmetleri sunan kurumların özerk kurumlar olarak örgütlendirilmesinin sağlanması.

  9- Bütün düzeylerdeki sağlık ve tedavi hizmetlerinin özerk yönetimlerce sunulabilmesi.

  10- Yargı sistemi ve adalet hizmetlerinin Özerk Bölge Modeli’ne göre yeniden düzenlenmesi.

  ÖZERK BÖLGE YÖNETİMİNE GELİRLERDEN PAY VERİLSİN

  11- Toprak, su ve enerji kaynaklarının ekolojik çerçevede toplum yararına işletilmesi, denetlenmesi ve üretimden pay alma yetkisinin özerk bölge yönetimine verilmesi. Özyönetimin tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret dahil her alanda genel demokratik anayasa ilkelerine ters düşmeden her türlü üretim ve işletme birimleri oluşturma,bu tür toplumsal ve bireysel girişimleri destekleme, teşfik etme, hibe desteği sunma yetkisine sahip olması.

  12- Özerk bölgenin yönetim alanında ve kent içinde, her türlü kara, hava, deniz ulaşım hizmetlerini sunması ve denetimini sağlaması. Trafik hizmetlerinin merkezi trafik kurumları ile uyumlu halde yerel yönetim organları denetimindeki birimlerce yürütülmesi.

  ASAYİŞE YEREL GÜVENLİK

  13- Yerelde bütçelemenin özerk bölge yönetimine devredilmesi ve kadın odaklı bütçelemenin esas alınması; merkezle ve diğer yerellerle varılacak anlaşmalara ve hakkaniyet ilkelerine bağlı olarak bazı vergilerin özyönetim birimleri tarafından toplanması. Merkezin yerelden topladığı bütün vergi gelirlerinden yerele pay verilmesi. Merkezin bölgelerin gelişmişlik farkını giderecek şekilde gerekli tedbirleri alması.

  14- Özerk bölge yönetiminin denetiminde, yereldeki asayişin tümünü sağlayacak resmi yerel güvenlik birimlerinin kurulması, bu birimlerin Anayasal kurallar çerçevesinde ihtiyaçlara bağlı olarak kurulmuş merkezi savunma ve güvenlik birimleriyle koordineli olarak çalışması.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir