Yargıtay'dan 'sözlü izin' kararı: Tazminat alamazsın

İnşaat şantiyesinde çalışan işçi, acil birtakım işleri olduğunu belirterek şantiye şefi inşaat mühendisi H.T.’den sözlü izin alıp işten ayrıldıktan sonra 2 gün mesaiye gelmedi.

Şantiye şefinin devamsızlık tutanağı tutması üzerine, konu iş verene ulaştı.

Sözlü izin alan işçi, işten kovulunca, İş Mahkemesi’ne giderek dava açtı. Davacı işçi, iş akdinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedildiğini ileri sürdü, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma alacaklarının tahsilini talep etti.

Davalı şirket ise davacının mazeret bildirmeden ve haber vermeden devamsızlık yaptığını savunarak davanın reddini talep etti.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ KABULÜNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme; davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak tarafların ileri sürmediği ‘çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği’ gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verdi.

KARAR TEMYİZE GÖTÜRÜLDÜ

Söz konusu karar, iş veren tarafından temyize götürülünce devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

İşçinin devamsızlık yaptığı ileri sürülen günlerde şefinden sözlü izin aldığını belirttiğine dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Davacı dava dilekçesinde, acil birtakım işleri nedeniyle şantiye şefi olan mühendis H.T.’den izin aldığını ve işyerinden ayrıldığını, onun bilgisi ve haberi doğrultusunda iki gün işe gitmediğini belirtmiş, iş sözleşmesinin feshi konusunda başka bir sebep ileri sürmemiş, fesih tarihini de belirtmemiştir. Davacı bu iddiasıyla bağlıdır. Davalı taraf, davacının bu iddiasına karşılık izin aldığını belirttiği H.T.'nin imzasının bulunduğu ve işyerini 22.07.2014 tarihinde terk ettiğine dair tutanak sunmuştur. Davalı iş yerinde tutulan 23.07.2014 ve 24.07.2014 tarihli devamsızlık tutanakları da davacının iki gün işe gitmediğine ilişkin kabulüyle örtüşmektedir.

Yargıtay'dan 'sözlü izin' kararı: Tazminat alamazsın

“KARARIN KABULÜ HATALI OLUP BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR”

Mahkemece iş sözleşmesinin feshinde davacının ileri sürdüğü bu husus dikkate alınmaksızın ve değerlendirilmeksizin, davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak, tarafların ileri sürmediği "çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği" gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiştir. Bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacağı talebinin reddi gerekirken, kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”