Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'vergi gelir payı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, belediye paylarından yapılan kesinti oranlarının artırıldığına dair bazı basın yayın organlarında çıkan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“DAHA ÖNCE UYGULANAN KESİNTİ DEVAM ETMEKTEDİR”

“Bilindiği üzere 7256 sayılı “Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” kapsamında borçlu belediyelerin borçlarını yapılandırma imkanı getirilmiştir. Söz konusu kanunun 3. maddesinin 3. fıkrasının “e” bendinde belediyelerin yapılandırma ve diğer borçları için genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan kesinti yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda haber konusu olan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kanuna uyum sağlanması hedeflenmekle beraber belediyelerin borçlarına karşılık kesinti işlemlerini belirleyen 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın kesinti oranlarını düzenleyen maddelerinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam etmektedir.”