Türkiye'ye 2015'te 16 milyar dolar yabancı yatırım geldi
Haber Merkezi

Türkiye'ye 2015'te 16 milyar dolar yabancı yatırım geldi

Yılın birçok ayında 1 milyar dolar üzerinde net doğrudan yatırım girişi yaşanmış olması, küresel mali kriz sonrasında en çok uluslararası doğrudan yatırım girişinin 2015 yılında gerçekleşmesini sağladı.

YABANCI YATIRIM REKOR KIRDI

2015 yılında toplamda Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) tutarı 16.58 Milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre Ocak - Aralık 2015 dönemindeki uluslararası doğrudan yatırım girişi, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 32 oranında arttı.

EN ÇOK YATIRIMI HİZMET SEKTÖRÜ ALDI

Sektörel dağılıma bakıldığında 2015 yılında en çok yatırım alan sektör hizmetler sektörü oldu. Hizmetler sektörünü, sınai sektörler ve enerji sektörleri takip etti.

CARİ AÇIĞIN YÜZDE 51'İNİ YATIRIMLAR FİNANSE ETTİ

Ocak-Aralık 2015 döneminde gerçekleşen cari açık toplamının yüzde %51’i UDY tarafından finanse edildi.

16 MİLYAR DOLAR GETİREN 10 ÜLKE

Ocak-Aralık 2015 döneminde Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda ilk üç ülke; İspanya, ABD ve Luxemburg şeklinde sıralandı. İlk on ülke içerisinde sırasıyla Hollanda, Azerbaycan, Belçika, Rusya, İngiltere, Çin ve Almanya yer aldı.

Türkiye'ye 2015'te 16 milyar dolar yabancı yatırım geldi
(Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut)

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, konu ile ilgili olarak, 2015 yılında seçim süreci ve bazı komşu ülkelerdeki olumsuz koşulların devamına rağmen yatırımcı nezdinde güven tazelendiğini belirterek şunları söyledi;

"TÜRKİYE'NİN CAZİBESİ DAHA DA ARTACAK"

“2015 yılını beklentinin üzerinde bir rakam ile kapatacağımızı ifade etmiştik; böyle de oldu. Uluslararası doğrudan yatırımcı nezdinde Türkiye’nin cazibesi önümüzdeki dönemde daha da artacaktır.

Başbakanlık Yatırım Ajansı olarak, nokta atışı stratejilerimizin sonuçlarını almaya başladığımız bir yılı ardımızda bıraktık. Yatırımcılar, iki seçim birden yapılan komşu ülkelerdeki problemlerden dolayı bölgesel risklerin çok arttığı bir dönemde ülkemize yaptıkları yatırımları önemli bir oranda artırarak Türkiye'ye uzun vadeli baktıklarını göstermiş oldular.

EN BÜYÜK ETKEN İSTİKRAR

Geniş bir perspektiften bakıldığında bu güven ortamının özellikle son 10-12 yılda oluşan güçlü liderlik ve siyasi istikrar ortamında atılan adımlarla birlikte önümüzdeki dönemde de bu istikrarın ve yapısal reformların hiç hız kesmeden devam edeceğine duyulan güvenin bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 64. Hükümet Eylem Planında yer alan reformlar ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik atılacak adımlarla ilgili yatırımcılardan edindiğimiz izlenimlere bakarak 2016 yılı için de uluslararası yatırımlarda pozitif bir seyir öngörebileceğimizi düşünüyoruz."