AA

Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Ekonomiyi Yeniden Yapılandırmaya Yönelik İstişareler ve Orta Vadeli Program (OVP) Öncesi Süreçte Sanayi/İhracat Dünyamızın Sorunları ve Çözüm Önerilerini Değerlendirmek" konulu ağustos ayı meclis toplantısına katıldı.

Bolat, gelişmiş ülkelerin sıkılaştırıcı para politikaları, yüksek enflasyon ile birlikte azalan talep, jeopolitik gerilimlerin gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarını tetiklemesinin küresel resesyon endişelerini artırdığını, küresel ticareti de yavaşlattığını anlattı.

"Türkiye, son 11 çeyreklik kesintisiz büyüme performansını sürdürdü"

Küresel ekonomideki bu kırılgan seyir nedeniyle uluslararası kuruluşların büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğine işaret eden Bolat, Türkiye ekonomisinin ise küresel düzeyde yaşanan tüm bu olumsuzluklara ve büyük deprem felaketine rağmen son 11 çeyreklik kesintisiz büyüme performansını sürdürdüğünü kaydetti.

Bolat, eylül ayının ilk yarısı içerisinde açıklaması planlanan OVP'nin ise ekonominin yeni çıpası olacağını belirtti.

"120 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin son 20 yılda ihracatta yakaladığı başarılara değinen Bolat, şöyle konutu:

2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, 2022 yılında tam 6,5 kat artışla 90,5 milyar dolara ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılında da inşallah 120 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmayı hedefliyoruz.

"Eximbank'ın sermayesini 6,8 milyar TL artırdık"

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatta ortaya koydukları hedeflere ulaşmak için ihracatçılara önemli destekler sunduklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak, finansman imkanlarını genişletmek için Bakanlık olarak var gücümüzle çalışıyoruz. İGE AŞ tarafından bugüne kadar 10 bini aşkın ihracatçımıza 40,5 milyar TL'lik kefalet sağlanmış olup 2023 sonu itibarıyla 90 milyar TL'lik krediye kefalet sağlanmasını hedefliyoruz. Eximbank vasıtasıyla da ihracatçılarımıza 2022 yılında 45 milyar dolar, 2023 yılı ilk 7 ayında toplam 22,6 milyar dolar destek sağlanmıştır. Bununla da kalmayarak, Eximbank'ın sermayesi 6,8 milyar TL artırılmış ve önümüzdeki dönemde ihracatçılarımıza daha fazla kredi verme imkanı sağlanmıştır. Yani yüzde 40 sermaye artışıyla sağladığımız bu 6,8 milyar lira, çarpan etkisiyle en az 70 milyar liralık kaynak olmuş oldu. Eximbank'ın kaynakları artınca finansman imkanları bakımından özel bankalar da kendilerini yarışa girmeye mecbur hissetti. Son 10 yıldır kamu bankaları harika işler yaptı. Türkiye ekonomisinin finansman ihtiyaçlarını destekleme ve mega projelerin desteklenmesi noktasında bütün imkanlarını kullandılar. Özel bankalar da artık bu rekabetin içerisinde olurlar.

"Yeni dönemde 5 adet serbest ticaret bölgesini hizmete alacağız"

Ömer Bolat, Bakanlık olarak 2023 yılında İstanbul için halihazırda 1,7 milyar liralık ihracata yönelik devlet yardımı sağlandığını bildirerek, İSO özelinde ise Oda tarafından 5 adet tamamlanmış URGE projesi ile bir adet aktif URGE projesini desteklediklerini aktaran Bolat, Bakanlık olarak üretimi ve ihracatı desteklerken yerli üreticileri ithalat kaynaklı zarar ve tehditlere karşı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun şekilde, ticaret politikası savunma araçlarıyla korumayı sürdürdüklerini kaydetti.

Damping ve sübvansiyona karşı alınan önlemler

Bolat, bu çerçevede, 65 ürün grubunda damping ve sübvansiyona karşı önlem, 9 ürün grubunda korunma önlemi, 17 ürün grubunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı önlem ve 148 ürün grubunda ise gözetim önlemi uyguladıklarını bildirdi.

Serbest bölgeler

Serbest bölgelerin; yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi ve ihracata yönelik üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda önemli enstrüman olduğunu belirten Bolat, şöyle konuştu:

19 adet serbest bölgemiz bulunmakta. İnşallah yeni dönemde 5 adet serbest ticaret bölgesini de hizmete alacağız. Hükümet olarak, ihracatçılarımıza yeni pazarlar açmak için Avrupa Birliği'nin (AB) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığı ülkelerle de biz kendi menfaatlerimizi de önceleyerek STA'lar yapmaya devam ediyoruz.

Ticaret diplomasi sürüyor

Ticaret diplomasinin, en önemli enstrümanlarından biri olduğunu belirten Bolat, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikili temaslar gerçekleştirdiklerini, ayrıca yine yakın zamanda AB, Birleşik Krallık, Mısır, Azerbaycan ve Bulgaristan'dan muhataplarla dış ticaretin geliştirilmesi kapsamında görüşmelerde bulunduklarını anlattı.

"Ülkemizin küresel hizmet ihracatından aldığı payı yüzde 2,1'e yükseltmeyi amaçlıyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, "2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu" ile yepyeni proje ve faaliyetleri hep birlikte hayata geçirmek arzusunda olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

Ülkemizin küresel mal ihracatından aldığı payı yüzde 1,2'ye, küresel hizmet ihracatından aldığı payı yüzde 2,1'e yükseltmeyi amaçlıyoruz. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımızın payını mevcut yüzde 36'dan yüzde 50'ye yükselteceğiz. KOBİ'lerin ihracattaki payını yüzde 26'dan yüzde 40'a çıkartmayı, Türkiye e-ihracat platformu ve e-kolay ihracat platformu gibi kanallarla e-ihracatın toplam ihracattaki payını yüzde 1,5'ten yüzde 10'a yükseltmeyi hedefliyoruz. Yüksek teknolojili ürün ihracatını artıracağız. Üreticimizi, sanayicimizi, çiftçimizi ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı daha etkin bir şekilde koruyacağız.

Uzak Ülkeler Stratejisi

Bolat, geçen yıl uygulamaya konulan Uzak Ülkeler Stratejisi'ne ilave olarak, geçen aylarda kamuoyuyla paylaştıkları İslam Ülkeleri İhracat Geliştirme Stratejisi doğrultusunda pazarlarını çeşitlendirmeyi ve geleneksel pazarlarda da Türkiye'nin payını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)