Apartman yöneticiliği seçimleri ocak sonunda bitiyor
İHA

d

Apartman ve site yöneticiliği seçimlerinin Kat Mülkiyeti Kanunun 29’uncu maddesine göre, kat malikleri kurulu, yönetim planında özel bir zaman belirtilmediyse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanması gerekiyor.

"YÖNETİM MODELİ İLE İŞLETİLMELİDİR"

Yönetici olarak seçilenlerin bütün kat maliklerini bağlayan yönetim planı ve kat mülkiyeti kanununa uyması gerektiğini dile getiren Özelmacıklı, “Yönetici mutlaka tapu dairesinden apartman ya da sitenin yönetim planının örneğini ve kat irtifak listesini temin etmeli, görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Hatta ana gayrimenkulün mimari projesini incelemeli ve ortak alanların durumunu kontrol etmelidir. Birçok apartman yada sitede ortak alanlarla ilgili yaşanan problemler ancak bu kontroller sağlanarak çözülebiliyor. Binanın sigorta ettirilmesinden, bakım ve onarımına, asansörün güvenli bir şekilde işletilmesinden aidatların tahsiline, işletme projesi yapılmasından, alınan kararların yerine getirilmesine kadar tüm süreci ticari olarak kaygısız ama denk bütçe kaygılı bir yönetim modeli ile işletebilmelidir.” dedi.

YÖNETİCİ ÜCRET ALABİLİR

Yöneticinin dışarıdan seçilebileceğini, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebileceğini belirten Özelmacıklı, “Herhangi bir karar alınmamış ise yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. Yönetici işletme projesi hazırlarken de hangi giderlerin eşit hangi giderlerin arsa payına göre paylaştırılacağını yönetim planına göre doğru tespit etmelidir.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)