Hazine arazileriyle yatırım, tarım ve kentsel dönüşüme katkı
AA

Hazine'ye ait bazı taşınmazlar; enerji üretimi, tarım yapmak, yatırımın gelişmesi ve konut alanı oluşturmak için hizmete açılmıştı.

Hazine'ye ait taşınmazların kullandırılmasına ilişkin faaliyetlere gelecek yıl da devam edilecek.

"Proje bazlı yatırımlara" arazi desteği sağlamak için Hazine taşınmazları arz edilecek.

Tarım, hayvancılık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji ve konut yapımı amaçlı yatırımların teşvikine sunulacak Hazine arazilerinin metrekareleri, kiralama ve başvuru şartları belirlendi.

20 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz eğitime

Yatırım teşvik kapsamında her yıl 20 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz eğitim, tarım ve hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımlar için ilana çıkarılacak.

2 milyon 69 bin metrekare taşınmaz yatırımcılara

2023 yılının 8 ayında proje bazlı yatırımlar da dahil olmak üzere 2 milyar 752 milyon lira yatırım tutarlı ve 1.014 kişilik istihdam taahhütlü yatırım için 2 milyon 69 bin metrekare taşınmaz yatırımcılara tahsis edildi.

10 yıla kadar doğrudan kiralama

Hazine'ye ait tarım arazileri kullanıcılarına 10 yıla kadar doğrudan kiralanırken, kira bedelleri cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor.

10 yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı

Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirenlere kira süresini yeniden uzatma veya 10 yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı tanındı.

73 bin 952 çiftçiyle kira sözleşmesi

Bu kapsamda şimdiye kadar gerekli şartları taşıyan 73 bin 952 çiftçiyle kira sözleşmesi imzalandı. Son düzenlemeyle, uygulamadan yararlanmak için daha önce var olan son başvuru süresi kaldırıldı, vatandaşların başvurmaları halinde, ecrimisil ile kullanım yerine kira sözleşmesi imkanı sağlandı.

Bitkisel üretime destek

Tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerinin ithalatının azaltılarak ülkede üretilmesini teşvik etmek üzere bu bitki türlerini yetiştirmek isteyen vatandaşlara, Hazine taşınmazlarını kiralama kolaylığı sağlandı.

Tıbbi ve aromatik bitkilere 39 milyon metrekare taşınmaz

Bu kapsamda Hazine taşınmazlarının belirli programlar dahilinde gerçek veya tüzel kişilere kiralanmak üzere ilana çıkarılmasına ilişkin çalışmalar devam edecek. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için uygulamanın başladığı 2018 yılı ağustos ayından bugüne kadar 39 milyon metrekare taşınmaz kiralandı.

Ağaçlandırma amaçlı kiralamalara destek

Ülkede yetiştirilme potansiyeli bulunan başta ceviz, badem olmak üzere kavak, kızılağaç, okaliptüs, badem, Antep fıstığı, zeytin, ceviz, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin ve akasya gibi türlerde ağaçlandırma amaçlı kiralamaları desteklemek için bu ürünlerin yetiştirilmesinde yüksek verim elde edilebilecek illerin belirlenmesi çalışmalarına devam edilecek ve Hazine taşınmazları bu amaçla arz edilecek.

3 milyon 18 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz ağaçlandırmaya

Bu kapsamda 2023 yılında başta ceviz, badem ve antepfıstığı olmak üzere 3 milyon 18 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ağaçlandırma amaçlı kiralandı.

3 yılda ilana çıkartılan Hazine taşınmazları

2022-2025 dönemi için başta ceviz, badem olmak üzere ağaçlandırma ve tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği amaçlı kiralanmak üzere toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı. Bu taşınmazların bir kısmı kiralanırken, kalanının kiralanma sürecinin 2025'e kadar tamamlanması bekleniyor.

Kentsel dönüşüme arazi tahsisi

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi, konut sorununun çözümü ve şehirlerin doğal afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı alanlara dönüştürülmesini desteklemek amacıyla rezerv alan veya arsa üretim alanı ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devrine devam edilecek.

19,2 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı rezerv alanı

Bu kapsamda, bu yıl, 19,2 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı, rezerv alan olarak kullanılmak üzere Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

TOKİ'ye 95,9 milyon metrekare yüzölçümlü arsa ve arazi

Konut sorununun çözümü ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi amacıyla 95,9 milyon metrekare yüzölçümlü arsa ve arazi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devredildi.

Devir işlemleri

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında belirlenen geçici ve kesin iskan alanlarında kalan Hazine mülkiyetindeki 17,2 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile 126,5 milyon metrekare yüzölçümlü tescil harici alanın TOKİ'ye devri uygun görüldü. Deprem finansmanında kullanılmak üzere, yaklaşık 143,1 milyon metrekare yüzölçümlü ve 70 milyar lira bedelli taşınmazın TOKİ'ye devir işlemleri de devam ediyor.

Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimini desteklemek amacıyla Hazine taşınmazları üzerinde, güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması için 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmesine yönelik yeni bir çalışma hayata geçirildi.

Kamu kurumları ve yatırımcılar lehine lisanslı ve lisanssız rüzgar enerjisi santrali (RES) ve güneş enerjisi santrali (GES) yapılmak üzere Hazine taşınmazları tahsis edilecek.

Proje kapsamında şimdiye kadar toplam 231 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı ve 108 milyon metrekare taşınmaz üzerinde ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi.

4,3 milyon metrekare Hazine arazisinin, RES ve GES'e

Kamu kurumlarına ise 4,3 milyon metrekare Hazine arazisinin, RES ve GES yapılmak üzere, tahsisi sağlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)