Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Çanakkale muharebelerinin yayınlanmamış kareleri

Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal: "Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Hattâ ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilâve etmişimdir: Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir."

1/68

Gönüllü Bombacı "Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı... Fotoğrafın üzerinde bir not... "Gönüllü Bombacı" Başka bir bilgi düşülmemiş... Duruşuyla, kararlığıyla, gözlerinden okunan özgüveniyle "Gönüllü Bombacı"... Ne yapmıştı da ona bu sıfatı layık görmüşlerdi?"

2/68

Kahraman Mehmet Çavuş "Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim. Beni üzen ve yeniden birliğime katılarak, düşmanla çarpışmama engel olan şey, yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastahaneden çıkıp, harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz komutanım." (Mehmet Çavuş'un hastaneden yazdığı mektuptan)

3/68

Seyit Onbaşı Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri lanetli ihtiraslara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. Mustafa Kemal ATATÜRK

4/68

Siperlerde Düşman Gözetleyen Mehmetçikler "Çanakkale Muharebeleri, bir hayat müdafaasıdır. Çanakkale Muharebelerinin sonunda ya kanlı bir ölüm yahut şanlı bir yaşamak vardır. Yaşamak, ancak bu muharebeleri kazanmakla mümkün olacaktı. Türkler, Çanakkale’yi yaşamak için müdafaa ettiler."

5/68

Arıburnu'nda 19 ncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Esat Paşa ve diğer komutanlar "O kahramanlar, başlarında fedakâr subayları olduğu halde, durdurulamayan saldırılarıyla ilk düşman hattını bire kadar boğdular. Bundan başka önlerine rastlayan, yardıma gelen bütün düşman birliklerini perişan ettiler. " Mustafa Kemal ATATÜRK

6/68

Çanakkale civarında eğlence yapan birlik "Sizin gibi şehitleri olan bir milletin evlâdıyız. İnanınız, tâ içimizden duyarak size söylüyoruz. Sizin muzaffer şehitliklerinizi, esir bir vatanın toprakları kuşatmayacaktır.”

7/68

Çanakkale'de Bowet zırhlısını batıran top ve eratı "O gün sahil bataryalarımızda bulunan askerler, subaylar ve komutanlar cidden takdir edilecek bir fedakârlıkla, yani cesaretin sabrın sonuna kadar toplarını kullanmışlar, vazifelerini ifa etmişlerdir. Düşünün ki birçok çökmeler, infilâklar, yangınlar, kayıplar arasında, daimi ateş karşısında, tahrip edici ateşler altında, bunlar hiç titremeden vazifelerini yapmışlardır." Mustafa Kemal ATATÜRK

8/68

Cephe Gerisinde Ekmeklerini Paylaşan Mehmetçikler Müjde mert ve asil Türk! Müjde çok zulüm görmüş büyük ve sevgili vatan! Artık diriliyorsun.”

9/68

57'nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey

10/68

57'nci Alay 1 nci Tabur Komutanı Binbaşı Zeki Bey "27nci ve 57nci Alayların komutanlarının, subaylarının ve askerlerinin kahramanlıkları sayesinde o siperler içinde bulunan düşman kâmilen yok edildi. Bombalarla parça parça oldular. Siperler elimize geçtiği zaman içerileri düşman cesetleriyle doluydu. O, müthiş bir şeydi"

11/68

Çanakkale muharebe sahası gerisinde istirahat eden birlik "...Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu vasıfların başlangıçta lâyıkıyle takdir edilmemiş olması, İngilizler için felâket olmuştur........Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu, İngilizler, ancak dövüştükten sonra anlamışlardır." İNGİLİZ GENERALİ OGLANDER

12/68

Arıburnun’da Ele Geçirilen Düşman Siperlerindeki Ganimet Yığını Kahraman, sabırlı askerlerimiz bütün bu yangınlara bomba infilaklarına göğüs geriyorlar, imrenilecek bir azimle yerlerini koruyorlar ve düşmana karşılık veriyorlardı. Mustafa Kemal ATATÜRK

13/68

Çanakkale'de Bir Subay Grubu Birçok milletlerin askerlerini bir araya getiriniz. Hangilerinin Türk olduklarını size hemen söyleyeyim. Renkleriyle, elbiseleriyle değil, hareketleri ve tavırlarıyla belli olurlar. MOLTKE

14/68

Çanakkale'de Atlı Topçu Subayları "Ey Türk oğlu! Bu öksüz, mazlum vatanı kurtarmak için şehit olan asker! Altın destanı tarihlere yeniden işledin."

15/68

Kolordu Komutanı Esat Paşa ve Kurmay Subayları "Çanakkale Muharebeleri, aynı zamanda gençliğin bizzat katıldığı muharebedir. Subay, astsubay, asker sıfatıyla orduya katılan binlerce mektepli, fikirle ahlâkın birleştiği her noktada, kudretlerinin büyüklüğünü ispat etmiştir."

16/68

Çanakkale'de Ereğlili Madencilerin Kampı "Milletimde bugünkü zaferi müjdeleyen hassayı görmüş olmak. Bütün bahtiyarlığım işte bundan ibarettir." Mustafa Kemal ATATÜRK

17/68

7'nci Tümen Karargâhı Abdurrahman Bayırı'nda düşmanın çekilmesini müteakip sahili ve düşman siperlerini seyrederken "Çanakkale Muharebeleri neleri gerçekleştirdi? Bugünü kurtardı. Maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade etti.Vatanımızı, bizim için sonsuz vatan yaptı"

18/68

Muharebe başladığı zaman müstahkem mevki istihkamları ve topları Hamidiye Mecidiye Aziziye Tabyaları Zira bu yer, en fedâkar bir milletin Karamanlık, şeref, namus kalesidir; Burada her ses, o ilâhi hürriyetin Asırlara bizi söyler gür nağmesidir!...

19/68

Çanakkale’de siperlerde düşman bekleyen askerlerimiz Aziz Şehitlerimiz, Ruhlarımızı, hatıralarınızın güzelliği, ulviliği içinde yıkadık, yükselttik. Biz de sizi işittik ve yemin ediyoruz. Sizden aldıklarımızı, memlekete karşı son vazifelerimizi yaparak ödeyeceğiz... Size minnettarız, size borçluyuz.

20/68

Atlı Bir Kumanda Heyeti Çanakkale Muharebeleri tarihimiz için bir şereftir. Bunun sayesinde Balkan Muharebesinin lekesini silerek dünyanın gözünde askerlik haysiyeti kurtarılmıştır.

21/68

Kafkas 6'ncı Süvari Alayı

22/68

Çanakkale'de 18'lik bir top

23/68

Çanakkale'de atlarına su veren süvariler

24/68

Mersinli Cemal Paşa atlı olarak karargahıyla birlikte

25/68

Topçu Onbaşı Müstecip tarafından esir alınan Turkuvaz Denizaltı Gemisi "Türk askeri, cesaret ve feragatın dünya çapında sembolüdür."

26/68

Çanakkale Seddülbahir’de çıkarma iskelesi "Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki – bu ifademin altını çiziyorum – savunmada Türklerle karşılaştırılabilsin. Örnek olarak Çanakkale. Orada bizim gemilerimizin ateşleriyle büyük kayıplara uğrayan birlikler, Türk birliklerinin dışında birileri olsaydı, yerlerinde kalamazlardı. Halbuki Türkler, bütün muharebe süresince yerlerinden ayrılmadılar."

27/68

Çanakkale Seddülbahir’de düşman çıkarma iskelesi Düşman, Türk’ün ezici, yıpratıcı, yok edici ateş ve darbeleri altında hayallerini denize gömerek, yenilmiş, yıpranmış, gururu kırılmış bir çöküntü içinde savaş alanından çekilmiştir.

28/68

Zapt Edilen Bir Sırt ve Kahraman Erler

29/68

Yaralıların Taşınmaları

30/68

Yaralıların Sirkeci'de Vapurdan İndirilmeleri

31/68

Yaralı Türk Askerine Yemek Yediren Hemşire

32/68

Türk Bahriyelileri

33/68

Türk Askerinin Taarruz Anı

34/68

Şirket-i Hayriye Vapuru ile Düşman Denizaltılarının Tehdidi Altında Marmara'daki Tehlikeli Yolculuğu Sonunda Yaralıların İstanbul'a Getirilişi

35/68

Seddülbahir'de Tekeburnu Düşman Çıkarma İskelesi

36/68

Seddülbahir'de Düşmanın İlk Çıkarma Mevzilerinin Görünüşü

37/68

Seddülbahir'de Düşmandan Alınan 24 cm.lik Bir Top

38/68

Sarıçalı Mevkiinde Bir Tümenin Kurmayları

39/68

Nusret Mayın Gemisi Kaptanı Hakkı Bey

40/68

Nusret Mayın Gemisi

41/68

Müstahkem Mevkiinin İstihkamı ve Tabyası

42/68

Kanlısırt'ta Dikilen Bir Gazi Alayının Sancağı

43/68

İtilaf Donanma Gemilerinin Çanakkale Boğazı'na Girişi

44/68

İhtiyat Mevkiinde Bir Sırt Gerisinde Erat Çadırları

45/68

Gizlenmiş Bir Posta Dağıtım Çadırı

46/68

Gelibolu Harp Sahasında Top Başında

47/68

Fransız Bouvet Zırhlısını Batıran Top ve Batarya Komutanı Hilmi ve Teğmen Fahri

48/68

Düşmandan Ele Geçirilen Bir Silahın Türk Askeri Tarafından Çalıştırılması

49/68

Düşman Siperlerinde Toplatılıp Bir Yere Depo Edilen Cephane Askerlerimize Dağıtılırken

50/68

Düşman Bombardımanı Neticesinde Maydos'ta Yıkılan Ev Harabelerinde Subaylarımız

51/68

Çanakkale'de Torpil Topu

52/68

Çanakkale'de Top Arabası Yanında Subay ve Erler

53/68

Çanakkale'de Tayyareye Ateş Eden İki Topumuz

54/68

Çanakkale'de Kolordu Komutanı Hilmi Paşa ve Karargâhı

55/68

Çanakkale Muharebesinde 5'inci Ordu Komutanı Liman von Sanders ve Kurmay Heyeti

56/68

Çanakkale Mst.Mv.K. Albay Cevat Bey Karargah Subayları ile

57/68

Çanakkale Gözetleme Yerinde Bir Subay

58/68

Çanakkale Civarında Tahrip Edilen Binalar

59/68

Çanakkale Cenub Grubu Sağ Cenah Siperlerinde Mehmetler

60/68

Çanakkale Boğazı'nı Ateş Altına Alan Türk Topçusu

61/68

Çanakkale Arif Bey Çeşmesinden Mehmetçiklerin Su Alışı

62/68

Cephede Yaralanan Türk Askerlerinin Tahliyeleri

63/68

Bombalanan Çanakkale Şehrinden Bir Görünüm

64/68

Ateşe Hazırlanan Bir Top

65/68

Askerlere Yemek Dağıtımı

66/68

Arıburnu Muharebelerindeki Kahramanlıklarından Dolayı 27'nci Piyade Alayı Sancağına Altın ve Gümüş İmtiyaz Muharebe Madalyalarının Takılması Merasimi

67/68

Anzak İskelesi

68/68