Osmanlı Padişahları nasıl öldü

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 1/37

FATİH SULTAN MEHMET Fatih Sultan Mehmed, Mayıs 1481'de Mısır Memlük devleti üzerine sefere çıktı. Gebze yakınlarında hastalanınca başhekimi Lari müdahale etti, ancak sultanı tedavi edemeyince eski başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi. Yakup Paşa, bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların bir faydası olmadı.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 2/37

Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481'de Gebze'de Hünkâr Çayırı (Tekfur Çayırı)'nda öldü. Fatih dönemi uzmanı Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Bu görüş ilim çevrelerinde günümüze kadar süren tartışmalara sebep oldu. Şehabedin Tekindağ ve başka bilim adamları da sultanın ölümünün eceliyle olduğu, zehirlenmediğini savundular. Bütün araştırmalara rağmen Fatih'in ölümündeki sır çözülemedi.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 3/37

SULTAN ABDÜLAZİZ 1861 ile 1876 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan Abdülaziz de Fatih'ten sonra ölümü en fazla tartışılan padişahtır. Tahttan indirildikten birkaç gün sonra 4 Haziran 1876'da Feriye Sarayı'nda bilekleri kesilmiş bir halde bulunan padişahın tahtan indirilmenin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir. Ancak öldürülmüş olma ihtimali daha kuvvetlidir

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 4/37

YILDIRIM BEYAZID En büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402'de Ankara Muharebesi'nde Timur'a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403'te Akşehir'de intihar etti.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 5/37

Zehirle ölen bir diğer Osmanlı padişahı da aynı ismi taşır. Fatih'in oğlu İkinci Bayezid, Nisan 1512'de askerin isyanı sonucunda oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten sonra ömrünün kalanının geçireceği Dimetoka'ya doğru yola çıktı, ancak buraya varamadan 21 Mayıs 1512'de yolda öldü. Muhtemelen Yavuz, ileride bir taht kavgasını çıkmasını önlemek için babasını zehirletmişti.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 6/37

I.MURAT Birinci Murad harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı padişahıdır. 15 Haziran 1389'da Sırplar'ın büyük bir bozguna uğradığı Birinci Kosova Savaşı'nın sonunda, Sırp Kralı Lazar'ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada, göğsünde sakladığı hançeri Birinci Murad'a saplayarak sultanı şehid etti.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 7/37

II.OSMAN Osmanlı tarihinde bir isyan sonucu öldürülen ilk padişah İkinci Osman'dır. İkinci Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğinin verdiği tecrübesizlikle askerin isyanına sebep oldu. Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikule'de genç padişahı bir kementle yakalayıp, boğdular. Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah idare ettiği insanlar tarafından öldürülüyordu.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 8/37

SULTAN İBRAHİM Öldürülen bir diğer Osmanlı padişahı Sultan İbrahim'dir. Sultan İbrahim, 7 Ağustos 1648'de tahttan indirilip, yerine küçük yaştaki oğlu Mehmed geçirilmişti. Ancak tahttan indirilen padişah kapatıldığı yerde on gün kalabildi. Feryatları bütün saray halkını etkiliyordu. Sultan İbrahim'i yeniden tahtta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648'de boğdurttular.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 9/37

III.SELİM Osmanlı tarihinde adı yeniliklerle anılan Sultan Üçüncü Selim, Kabakçı İsyanı'yla Mayıs 1807'de tahttan indirilip, yerine Dördüncü Mustafa geçirilmişti. Sarayda hapsedilen padişahı tekrar tahta çıkarmak için Nizâm-ı Cedit taraftarları Rusçuk'ta örgütlendiler. Alemdâr Mustafa Paşa, bir orduyla İstanbul'a gelerek, Sultan Selim'i tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etti. Ancak tedbirli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 Temmuz 1808'de Üçüncü Selim'i öldürdüler

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 10/37

IV.MUSTAFA Üçüncü Selim'i öldürten Dördüncü Mustafa da aynı akıbete uğradı. Askerlerin Dördüncü Mustafa'yı tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etmesi üzerine tahtını emniyete almak isteyen İkinci Mahmud onu 17 Kasım 1808'de boğdurttu .

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 11/37

OSMAN GAZİ Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi 1326'da kalp yetmezliğinden öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 12/37

ORHAN GAZİ 82 yaşındayken felç yüzünden 1362'de öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 13/37

ÇELEBİ MEHMED 1421'de yüksek tansiyon yüzünden beyin kanaması geçirdi ve kısa bir süre sonra öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 14/37

İKİNCİ MURAD Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451'de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir timördür.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 15/37

YAVUZ SULTAN SELİM 21 Eylül'ü 1520'yi 22 Eylül'e bağlayan gece kanserden vefat etti.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 16/37

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 1566'da Sigetvar kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 17/37

İKİNCİ SELİM Bir hamam alemi sırasında cariyeleri kovalarken düşüp yaralandı. 1574'te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 18/37

ÜÇÜNCÜ MURAD 17 Ocak 1595'te prostat kanserinden öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 19/37

ÜÇÜNCÜ MEHMED Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, “56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın Gafil olma padişahım” demişti. Bu olay Üçüncü Mehmed'i derinden etkiledi Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603'te kalp krizi geçirerek öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 20/37

BİRİNCİ AHMED Çok gençken, 22 Kasım 1617'de 28 yaşında mide kanserinden

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 21/37

BİRİNCİ MUSTAFA Osmanlı tarihinde tek “Deli” padişahı olan Sultan Mustafa 1623'te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639'da bir sara nöbeti sırasında öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 22/37

DÖRDÜNCÜ MURAD Osmanlı İmparatorluğu'nu eski parlak günlerine döndüren Dördüncü Murad, gençlik döneminde çektiği sıkıntılar ve çevresinin de etkisiyle aşırı derece de içkiye düşkündü. 8 Şubat 1640 gecesi sirozdan öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 23/37

DÖRDÜNCÜ MEHMED 1687'de tahttan indirildikten sonra dört yıl sonra 4 yıl hapis hayata yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693'te öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 24/37

İKİNCİ SÜLEYMAN 40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691'de tahta çıktı. Viyana bozgun yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir padişahlığın ardından 6 Şubat 1695'te böbrek yetmezliğinden öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 25/37

İKİNCİ AHMED 6 Şubat 1695 yılında kalp yetmezliğinden veya ödemden öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 26/37

İKİNCİ MUSTAFA 1703'te bir isyan sonucu tahttan indirildi. Bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703'te prostat kanserinden öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 27/37

ÜÇÜNCÜ AHMED Eğlenceleriyle meşhur Lale Dönemi'nin padişahı olan Üçüncü Ahmed, 1730'da Patrona isyanı sonucu tahttan indirildi. Yıllarca Topkapı Sarayı'nda hapis hayatı yaşadıktan sonra, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1736'da öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 28/37

BİRİNCİ MAHMUD 21 yıl padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754'te bir Cuma namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp, beyin kanaması geçirip öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 29/37

ÜÇÜNCÜ OSMAN Üç yıllık hükümdarlığını sonunda 1757'de veremden veya mide kanserinden 30 Ekim 1757'de öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 30/37

ÜÇÜNCÜ MUSTAFA Yüksek tansiyon hastası olan padişah 21 Ocak 1774'te beyin kanamasından öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 31/37

BİRİNCİ ABDÜLHAMİD 1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi'nin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789'da öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 32/37

İKİNCİ MAHMUD Osmanlı modernleşmesinin başlatıcısı olan İkinci Mahmud aşırı derecede içki içerdi 28 Haziran 1839'da veremden öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 33/37

ABDÜLMECİD Tanzimat dönemini başlatan sultan 25 Haziran 1861'de babası İkinci Mahmud gibi veremden öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 34/37

BEŞİNCİ MURAD Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır Müzmin şeker hastası idi. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği tahribatın neticesinde 29 Ağustos 1904'de öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 35/37

İKİNCİ ABDÜLHAMİD “Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı” diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid, 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 36/37

BEŞİNCİ MEHMED REŞAD Müzmin şeker hastası idi Şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 temmuz 1918'de öldü.

Osmanlı Padişahları nasıl öldü 37/37

ALTINCI MEHMED VAHİDEDDİN Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin San- Remo'da 16 MAYIS 1926'da kalp krizinden öldü.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
Tamam
İnternet bağlantısı yok
Başa dön