Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Kanuni Sultan Süleyman'ın sır gibi sakladığı sandığı

Devir, dünya imparatorlarını atının üzengisi önüne döken ve onlara babalık yapan Kanuni Sultan Süleyman zamanı.

1/15

Devleti, sıhhat gibi en büyük mutluluk ve bahtiyarlık addeden şair ruhlu koca sultan, hasta hasta son seferi olan Zigetvar seferine çıkmaktadır.

2/15

On binlerce kişiden oluşan Osmanlı ordusu geçtiği yerleri imar ederek, çevresine şefkat ve merhamet dağıtarak ilerliyordu. Yediden yetmişe insanlar muhteşem orduyu selâmlıyorlardı.

3/15

Zigetvar Kalesi direndikçe direniyordu. Alınması uzuyor, yorgun ve hasta hünkârın ciğerini yakıyordu. Zigetvar düşerken, kendisi de son nefesini veriyordu.

4/15

Kanuni'nin şaşırtan vasiyeti: Cihan sultanı defnedilmek üzere kendi adına yaptırdığı Süleymaniye Camii avlusundaki türbesine getirilir.

5/15

Kabre konulmak üzereyken bir sandık konur ortaya ve tabutun yanına gömülmek istenir. Bu sandığın içinde, kırk altı yıllık saltanatı boyunca Şeyhülislâmdan aldığı fetvalar vardır. Ancak bu durumu kimse bilmemektedir.

6/15

Bu olayı dikkatle izleyen Kanuni'nin, gözü gibi gönlü de tok, ruhu yıkanmış, "Halde haldeşi, yaşta yaştaşı, ahirette kardaşı, doğru yolda yoldaşı" ilim ve hukuk abidesi Molla Ebussuud Efendi:

7/15

- Dinimizde cenazenin yanına kıymetli eşyalar konulması caiz değildir. Bu adet Mecusiler'de vardır, derse de orada hazır bulunanlar padişahın vasiyetini bir kez daha hatırlatırlar.

8/15

Tekrar söz alan Ebussuud Efendi: Sultan Süleyman Han ne kadar ısrar etse de dinin emirlerini çiğneyecek kadar ısrar etmez.

9/15

Çünkü şimdiye kadarki Osmanlı padişahları gibi merhum padişahımız da şeyhülislâmın fetvası olmadan hiçbir iş yapmamıştır, yapılması için emir de vermez.

10/15

Madem üsteliyorsunuz, açalım sandığı, değerli bir şey varsa gömmeyiz, yoksa gömeriz.

11/15

Ebussuud Efendi ağlıyor: Bunun üzerine sandık Ebussuud Efendi'ye verilmek üzere istenir.

12/15

Tam verilirken sandık yere düşer ve içinden bir sürü kâğıt yere saçılır. Bunlar Şeyhülislâm Ebussuud Efendi'nin fetvalarıdır.

13/15

Kanuni bu davranışıyla, "Ne yaptımsa fetvayla yaptım. Kabirde tedvin ettiğim (derlediğim) kanunlardan sorguya çekilirsem şahit olarak bunları göstereceğim ve Allah'ın huzuruna öyle çıkıyorum" demek istemektedir.

14/15

Bu hadiseye bizzat şahit olan Ebussuud Efendi'nin gözyaşları içinde söylediği şu sözlerse ayrı bir ibret vesikasıdır: "Padişahım sen kendini kurtardın, bakalım bu fakir ne yapacak!"

15/15