Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Türkiye'nin en güzel hamamları

Türkler İstanbul’un fethinden sonra Anadolu’nun pek çok yerinde onlarca hamam inşa etti.Bunların en güzellerini sizin için derledik...

1/30

Bu hamamların pek çoğu günümüze kadar ulaşmıştır ve hâlâ faaldir.

2/30

Özel bir düzenle ısıtılan sıcak ve soğuk suyu bulunan, yıkanma amacıyla kullanılan yapı olan hamamın tarihi Antik Romalılar’a kadar uzanır.

3/30

Cağaloğlu Hamamı İstanbul’un en büyük çifte hamamlarından olan Cağaloğlu Hamamı I. Mahmut döneminde inşa edilmiştir. Barok stili mimari yapıya sahiptir.

4/30

300 yıldır var olan hamamın erkek ve kadınlar için ayrı bölümleri bulunmaktadır. Osmanlı döneminde inşa edilen en büyük hamam olma özelliğine sahiptir.

5/30

Süleymaniye Hamamı Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan’a yaptırılan Süleymaniye Hamamı, kubbeleri ve birbiri ardına dizilmiş bacalarıyla İstanbul’un en görkemli binalarındandır.

6/30

Mimar Sinan, Süleymaniye Hamamı’nı kalfalık eseri olarak niteler.

7/30

Beyazıt’ta yer alan hamam; erkekler, kadınlar ve Kanuni Sultan Süleyman’ın bir zamanlar yıkandığı özel loca bölümü olmak üzere üç bölümden oluşur.

8/30

Çinili Hamam Kösem Sultan tarafından 1640 yılında yaptırılan Tarihi Çinili Hamam, adını içindeki çinilerden alır. Fakat çiniler günümüze kadar ulaşamamıştır, çalınmıştır.

9/30

Restorasyonu sırasında aslına bağlı kalınmış sadece duvarlar orijinal mavi taşlarla süslenmiştir.

10/30

Hamamın kadın ve erkek bölümlerinde köpük masajı, kesek ve kadınlar için yağlı masaj hizmetleri bulunmaktadır.

11/30

Tarihi Gedikpaşa Hamamı Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden olan Gedikpaşa Hamamı 1475 yılında Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.

12/30

Hamam, Kapalıçarşı yakınlarındadır. İstanbul’un çifte hamamlarındandır. Sauna, göbek taşının yanında havuzu olan tarihi tek hamamdır.

13/30

Tarihi Galatasaray Hamamı 1. Beyazid döneminde yapılan hamam, birçok paşa, kadı, sadrazam ve padişah tarafından kullanılmıştır. Hamamdaki Camekân’dan soğukluğa girilir.

14/30

Burada, yedi kurnadan müteşekkil keselikler vardır. Soğukluktan, harareye geçilir ve hararenin tepesi büyük bir kubbe ile örtülüdür. Hararede; bir göbek taşı, kapının iki yakasında da üstü kubbeyle örtülü iki halvet ve ayrı boylarda, on beşten fazla kurnası olan, altı sofa mevcuttur.

15/30

Kılıç Ali Paşa Hamamı Kılıç Ali Paşa Hamamı Tophane’nin sembollerindendir. Adını Osmanlı donanmasının önemli askerlerinden Kılıç Ali Paşa’dan alır.

16/30

Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Kılıç Ali Paşa Hamamı’nın dış bölümünde hamam ürünleri satan bir dükkânı yer alır.

17/30

Hamam sabah kadınlar için, öğleden sonra erkekler için hizmet veriyor.

18/30

Çemberlitaş Hamamı Mimar Sinan’a 1584 yılında Nur Banu Sultan tarafından yaptırılan hamam, kadın ve erkek bölümlerinden oluşan çifte hamamdır.

19/30

Hamam içinde yer alan bazı göbek taşlarında Osmanlı yazıtları bulunmaktadır.

20/30

Tarihi yapı, günümüzde hamam sefalarıyla yabancı ve Türk konuklarını ağırlamaktadır.

21/30

Erzurum Çifte Göbek Hamam 18. yüzyılda yapılan hamam soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve halvet bölümlerinden oluşuyor. Moloz ve yer yer blok taş kullanılan hamamın kapı ve pencere sövelerinde tuğlalar, duvar aralarında da tuğla hatıllar kullanılmıştır.

22/30

Soyunmalık tromplu bir kubbe ile örtülmüş batı yönünde iki sütuna oturan üç kemerle biraz daha genişletilmiştir.

23/30

Trabzon Sekiz Direkli Hamamı Pazarkapı Mahallesi’ndeki hamamın Selçuklular tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. Oba çadırlarına benzeyen bir planı vardır.

24/30

Sekizgen kubbeyi sekiz sütun ayakta tutuyor, hamamın adı buradan geliyor. 1987’de Kültür Bakanlığı ve Trabzon Belediyesi’nce onarılarak yeniden açılmıştır.

25/30

Yalova Kurşunlu Hamamı 17 yüzyıl önce Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından yaptırılan hamamın dış duvarlarında kuvvet tanrısı Herakles, sağlık tanrısı Asklepios ve su perileri kabartmaları yer alıyor.

26/30

Hamam 1900’de II. Abdülhamid’in emriyle restore edilmiştir.

27/30

Edirne Sokullu Hamamı Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa tarafından 16. yüzyılın ikinci yarısında Mimar Sinan’a yaptırılan hamam; hubbesi, bina alanı ve bahçesiyle Türkiye’nin en büyük hamamıdır.

28/30

16. yüzyılda yapılmış hamamlar içinde özgün işlevini sürdüren ve boyutsal açıdan da en büyük hamamdır.

29/30

16. yüzyılda yapılmış hamamlar içinde özgün işlevini sürdüren ve boyutsal açıdan da en büyük hamamdır.

30/30