Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi
ensonhaber.com

343 EVET,  7 HAYIR OYUYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesine 343 kabul, 7 ret oyu verildi. Geçersiz 3 , boş 1 oy belirlendi. CHP 5. maddenin oylamasına katılmadı.

5. MADDEYLE MECLİS'İN YETKİLERİ BELİRLENİYOR

Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi VİDEO