Mustafa Şentop: 15 Temmuz raporu TBMM'ye sunulmadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Araştırma Komisyonu raporu tartışmalarına son verdi.

Şentop, bazı basın yayın organlarında, bir önceki yasama döneminde kurulan ve kamuoyunda '15 Temmuz Araştırma Komisyonu' olarak bilinen Meclis Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor taslağı hakkında çıkan haber ve yazılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre TBMM Başkanı, bir önceki yasama döneminde kurulan, 'FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na ilişkin süreci hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet vekillerinin talebi

"Adı geçen komisyon tarafından hazırlandığı belirtilen ve bazı haberler ile internet sitelerinde resmine yer verilen rapor taslağı, 12 Temmuz 2017 tarihinde Komisyon Başkanı tarafından bir üst yazıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Ancak, Komisyonun Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup bazı üyeleri (İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İstanbul Milletvekilleri Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Aykut Erdoğdu ve Zeynel Emre) tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 14 Temmuz 2017 tarihli yazıyla, 'kendilerine görüşlerini bildirmeleri için gönderilen taslak rapor ile TBMM Başkanlığına sunulan raporun aynı metin olmadığı, yapılan değişiklikler ve eklemelerin tashih niteliğinde düzeltme ve redaksiyonun çok ötesinde olduğu, bu nedenle raporda yapılan tashih ve redaksiyon dışındaki düzeltmeler ve eklemelerin rapordan çıkarılması gerektiği' iletilmiş, aksi takdirde raporun son hali üzerinde ek inceleme ve görüş bildirme imkanının kendilerine tanınması talep edilmiştir.

"TBMM Başkanlığı’na sunulmamıştır"

Bunun üzerine TBMM Başkanlığı tarafından 17 Temmuz 2017 tarihli yazı ile söz konusu komisyon üyelerinin itirazlarının değerlendirilerek gereğinin yapılması için 14 Temmuz 2017 tarihli yazı, Araştırma Komisyonu’na iletilmiştir.

Devam eden süreçte, komisyon üyelerinin ‘Komisyonda görüşülen metin’ olarak üzerinde mutabakat sağladığı, İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Komisyonu raporu, TBMM Başkanlığı’na sunulmamıştır."

Raporun niteliğine dikkat çekti

Dönemin, Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Partili eski milletvekili Reşat Petek’in, raporun neden Meclis Başkanlığı’na sunulmadığına ilişkin, "Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a sorun" şeklindeki açıklaması ile ilgili Şentop, "26'ncı Yasama Döneminde kurulan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu tarafından İçtüzükte öngörülen süre içerisinde tamamlanarak aynı yasama döneminde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve komisyon üyelerinin, komisyonda görüşülen metin olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir rapor, diğer bir ifadeyle TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince hukuken (resmi anlamda) Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Resmi herhangi bir işlem yapabilme imkanı kalmamıştır"

Şentop, TBMM İçtüzük kurallarını da hatırlatarak, "26'ncı Yasama Dönemi’nin bitip, 24 Haziran 2018 tarihinde yeni yasama döneminin başlamasıyla, söz konusu Meclis Araştırması hükümsüz hale gelmiştir. Diğer bir ifadeyle 26'ncı Yasama Dönemi’nin tamamlanmasıyla birlikte, TBMM Genel Kurulu’nun 26 Temmuz 2016 tarihli kararına istinaden 'FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Açılan Meclis Araştırması' hakkında resmi herhangi bir işlem yapabilme imkanı kalmamıştır" dedi.

Şentop, söz konusu Araştırma Komisyonu’nun faaliyetlerine ilişkin en önemli bilgi kaynağını teşkil eden komisyon tutanaklarına, bu kapsamda komisyonda yapılan tartışmalara, milletvekilleri veya komisyona davet edilen kişiler tarafından serdedilen görüşlere Meclis internet sitesinden ulaşılacağını sözlerine ekledi.

Mustafa Şentop: 15 Temmuz raporu TBMM'ye sunulmadı