Alfa kuşağı nedir

Günümüzde nesiller X, Y Z ve Alfa kuşağı olarak sınıflandırılıyor. Her bir kuşak kendi içerisinde ayrı özelliklere sahip.

Alfa kuşağı mensuplarının tamamı 21. yy’da doğan-doğacak ilk kuşak olma özelliğine sahiptir. Alfa kuşağı kavramı, 2010 yılından sonra doğanları tanımlamak için kullanılmaktadır.

Alfa kuşağı kavramını ilk kullanan Avusturalyalı fütürist Mark McCrindle olmuş ve bu tanım dünya genelinde kabul görmüştür.

Yapılan incelemelere göre Alfa jenerasyonu, diğer kuşaklara göre daha uzun süre eğitim alacak, işgücüne diğer kuşaklara göre daha geç katılacak ve daha geç çocuk sahibi olacaktır.

Çevrim içi öğrenme yoluyla günümüzdekinden farklı bir eğitim alacaklar. Hayatın daha erken dönemlerinde bilgiye ve kaynaklara ulaşabileceklerinden, Alfa jenerasyonu en girişimci nesil olacaktır.

ALFA KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ

Tek bir duyu organına hitap eden uygulamalardan çok çabuk sıkılırlar.

Ekranlara bağlanma oranları, insanlara bağlanma oranlarından çok daha fazladır.

Anne babaların sürekli olarak araştırma yapmak ve yeni uygulamalara danışmak zorunda olduğu bir kuşaktır.

Alfa Kuşağı bilgiye anında ulaşmaya alıştıklarından, istedikleri bilgiyi hemen elde edemezler ise konudan uzaklaşırlar.

Bir önceki kuşak olan Z kuşağına göre çok daha dikkatlidirler.

Alfa kuşağı tekrarlardan çok hoşlanırlar, örneğin çok sevdikleri bir videoyu defalarca izleyebilirler..

Alfa kuşağının her bir üyesi kendisinin bir numara ve bir tane olduklarını düşünürler.

Alfa kuşağı iletişim kurarken yazmaktan daha çok görsel ifadeler (emoji) ve ses kayıtları ile iletişim kurmayı tercih ederler.

Teknolojik ürünler, telefon ve sanal gerçeklik hayatlarının doğal bir parçası konumunda yer alacaktır.

Alfa kuşağı her şeye ulaşabilme imkanına sahip olacaklarından en girişimci kuşak olacaktır.

Online alışverişi daha çok tercih edecekleri beklenmektedir.

Robot teknolojisi hayatlarının önemli bir öğesi halinde olacaktır.

X,Y,Z kuşaklarına oranla daha az konuşacaklar, çevrelerinde bulunan diğer insanlarla ilişkileri, iletişimleri sohbetleri oldukça az olacaktır.