Bazilika nedir

Eski Romalılarda, forumların yanında yapılan ve genellikle mahkeme olarak kullanılan bazilikaların planları uzun bir dikdörtgen biçimindedir.

Bazilika ilk olarak Atina Pazar yerinde başyargıç Basile’in, içinde adaleti uyguladığı yapı olarak bilinmektedir. Bu yapı; Romalılarda adaletin uygulandığı dikdörtgen planlı mekandır.

Kısa yanda hakimin oturacağı bir yer ve içine imparatorun ya da herhangi bir ilahın heykelinin yerleştirildiği yuvarlak bir hücre bulunur. Salon, ahşap çatıyı taşıyan iki sıra sütunla üç sahna ayrılır.

Bazilikalar sonraları bazilikal planlı diye tanımlanan kiliselere örnek olmuşlardır.

Bazilika nedir

BAZİLİKA TİPLERİ

Merkezi Plan Tipli Bazilikalar

Kubbeli Bazilikalar

Haç Vari Plan Tipli Bazilikalar

Yunan Haçı Plan Tipli Bazilikalar

Mix Plan Tipli Bazilikalar

Bazilika nedir

Bazilika nedir