Annemarie Schimmel'ın kaleminden İslam'ın Kısa Tarihi kitabı

İslam çalışmaları uzmanı Annemarie Schimmel, i̇slam’a dai̇r bi̇lgi̇leri̇ derledi̇ği̇ bu ki̇tabıyla, geleneksel i̇slam tari̇hi̇ görüşünü yansıtır. İslamı, teoloji̇k olarak geli̇şi̇mi̇ni̇ ve geleneği̇n tari̇h boyunca temel taki̇pçi̇leri̇ni̇ açık ve güveni̇li̇r bi̇r şeki̇lde sunar.

Son ve dört ilahi dinlerden olan İslam, uzun bir mücadele sonucunda kabul ettirildi ve bu uğurda savaşlar oldu, nice insan öldü. İslam'ın bilinmeyen pek çok yönünü Annemarie Schimmel'ın kaleminden okuyacaksınız.

Annemarie Schimmel'ın kaleminden İslam'ın Kısa Tarihi kitabı

Sayfa: 165

İslam'ın ortaya çıkışı

İslamın ortaya çıkışından i̇ti̇baren Müslümanların dünyasındaki̇ mevcut deği̇şi̇m süreci̇ne ve son geli̇şmelere deği̇ni̇r Annemarie Schimmel, İslam'ın karmaşık ve çok yönlü tari̇hi̇ni̇n özenli̇ bi̇r i̇ncelemesi̇ olan bu ki̇tapta, İslam hakkında Müslüman olmayan toplumlarda hüküm süren popüler ve hatalı görüşlere de açıklık geti̇rmektedi̇r.