Jacques Derrida’nın yaşamına ve felsefesine yakından bakmak isteyen herkes için benzersiz bir kaynak
ensonhaber.com

Yapısökümcülük adını verdiği bir metnin yüzeysel okumalarla anlaşılmayan derin yapılarını ayrıştırmayı hedefleyen yöntemsel yaklaşım ile edebiyat kuramı, dilbilim, felsefe, hukuk, sosyoloji, politika, kültür kuramı, mimarlık gibi disiplinler başta olmak üzere birçok alanda yeni açılımlara neden olan Jacques Derrida’nın yaşamına ve felsefesine yakından bakmak isteyen herkes için benzersiz bir kaynak. Bu konuda derin okuma yapmak isteyenler için ise ufuk açıcı bir kılavuz…

20. yüzyılın önemli düşünürü

20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden Derrida, geliştirdiği yöntem ve kavramlarla edebiyat eleştirisinden sosyolojiye, kimlik sorunundan felsefeye bütün düşünsel alanlarda sarsıcı sonuçlara yol açtı.

Erken yaşlarda Rousseau, Nietzsche, Camus gibi yazarları okuyan Derrida, Bergson ve Sartre etkisiyle felsefe çalışmalarına yöneldi.

Sayfa: 80

Eleştiriler düşünce yönetimi

Dil, us, metafizik ve edebiyatla ilgilendi. Dilin ve metafiziğin içine sinen taşlaşmış ve yanıltıcı yapıları gördü, onların üzerine gitti.

Yapısöküm, metinsellik, mevcudiyet metafiziği ve karar verilemezlik gibi kavramları felsefe tarihine kazandırdı. Derrida, yapısökümcülük olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusu olarak tarihe geçti.