Robert Skidelsky'ın ezberleri bozan kitabı: Para ve Devlet

Makroekonomiyi yeniden bir analiz birimi haline getirerek okurlara 2008-2009 ekonomik çöküşünün Keynesyen çözümlemesini sunan Para ve Devlet, iktisat biliminin geçmişine, geleceğine ve nasıl değişmesi gerektiğine dair eleştirel bir inceleme.

Ekonomideki baskın görüşe göre para, bir değişim aracından başka bir şey değildir ve ekonomi piyasanın görünmez eline teslim edildiğinde en iyi sonuçlar elde edilir.

Paranın düzensizleşmedikçe önem taşımadığı ve piyasaya devlet müdahalesinin genellikle işleri daha da kötüleştirdiği varsayımı makroiktisat politikalarında egemen görüş olagelmiştir.

BÜYÜK BUHRAN

Oysa 1929-1932 Büyük Buhranı, Ortodoks ekonominin varsayımlarını boşa çıkarmıştı. Ardından devlet, işverenler ve sendikalar arasında oluşan istikrarsız güç dengesi, Keynesyen politikaların Batı dünyasının yeni iktisadi paradigması olarak ortaya çıkmasını sağladı.

Robert Skidelsky'ın ezberleri bozan kitabı: Para ve Devlet

Sayfa: 552

MALİ ÇÖKÜŞ...

Ne var ki 1970'lerin stagflasyonu, Keynesyen politikanın tümden reddine yol açtı. Yaklaşık 30 yıl sonra gerçekleşen 2008 mali çöküşünün yol açtığı küresel dramın başrolünde bu kez para ve devlet varken, iktisat onlara hak ettikleri başrolleri vermekten çok uzak kaldı.

Robert Skidelsky'ın ezberleri bozan kitabı: Para ve Devlet

BÜYÜK FİKİR

2008'den beri yeni bir büyük fikir ortaya çıkmadığı gibi, Ortodoks ekonomi bizleri anemik bir küresel ekonomiyle baş başa bırakan cezalandırıcı kemer sıkma politikalarını yasalaştırarak egemenliğini hâlâ sürdürüyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com