Petrol
109.04
-2.58%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
474.626
-1.88%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C
  Hadise rakibelerini kızdıracak İZLE

  Hadise rakibelerini kızdıracak İZLE

  Hadise, müzik sektörüyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
  • 30.10.2014 - 14:02

  hadise

  Şarkıcı Ha­di­se, mü­zik sek­tö­rün­de ka­dın­la­ra yö­ne­lik bir linç kam­pan­ya­sı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek şa­şır­tı­cı bir açık­la­ma yap­tı.

  "SEKTÖRDE KADINLAR BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZIYOR"

  Ka­dın sa­nat­çı­la­rın bir­bi­ri­ne şid­det uy­gu­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Ha­di­se, “En acı­sı da bu. Sek­tör­de ka­dın­lar bir­bir­le­ri­nin ku­yu­su­nu ka­zı­yor. Çe­ke­me­mez­lik hat saf­ha­da. Ben bu du­rum­la­ra son de­re­ce dik­kat edi­yo­rum. As­la po­le­mik­le­re, laf at­ma­la­ra ce­vap ver­mi­yo­rum. Ben­ce bir­bi­ri­ne laf at­mak bir şid­det tü­rü­dür. Ge­re­ken ce­va­bı hep sa­na­tım­la ve­ri­yo­rum” de­di.

  Hadise InStyle Dergisi Kapak Çekimi - İZLE

  Hadise InStyle Dergisi Kapak Çekimi- Foto Galeri

  "7 GÜN BO­YUN­CA YAT­TI"

  Ağus­tos ayın­da pi­ya­sa­ya çı­kar­dı­ğı ye­ni al­bü­mü Tav­si­ye­’nin ha­zır­lık sü­re­cin­de önem­li bir ra­hat­sız­lık at­lat­tı­ğı­nı be­lir­ten Ha­di­se şöy­le ko­nuş­tu: “A­yak ten­do­num­da stres kı­rı­ğı mey­da­na gel­di. Dok­tor cid­di bir du­rum ol­du­ğu­nu ve ke­sin­lik­le bir haf­ta bo­yun­ca is­ti­ra­hat et­me­mi is­te­di. Ben de 7 gün­lü­ğü­ne bir yer­le­re ka­çıp sa­de­ce yat­tım.”

  "4 DİL BİLİYORUM AMA.."

  Türkçe, Flamanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 4 dil bildiğini söyleyen Hadise, sadece İngilizce şarkı yazabildiğini belirtti. Sanatçı bu durum hakkında, “Zannediyorum bu hisle alakalı bir şey. İngilizce yazdığım sözlerle bir albüm yapmak istiyorum“ şeklinde konuştu.

  HADİSE KAPAK KIZI OLDU

  InStyle dergisinin Kasım sayısının kapağında şarkıcı Hadise var. Kapak çekiminde hayranlarına seslenen Hadise, "Beni hiç böyle görmediz" diyor. Fransız mürebbiyelerini benzeyen Hadise, seksi çorabıyla dikkat çekti.

  Hadise rakibelerini kızdıracak İZLE #2


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir