Petrol
95.78
-0.84%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
385.146
-9.47%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C
  Okan Bayülgen'den Şahan Gökbakar'a sert sözler

  Okan Bayülgen'den Şahan Gökbakar'a sert sözler

  Okan Bayülgen: "Recep İvedik'in dünyasından çıkmamız lazım. Daha nitelikli işlerin yapılmasını arzu ediyorum."
  • 14.04.2014 - 12:39

  Okan Bayülgen den Şahan Gökbakar a sert sözler #1

  Yıllardır birbirinden basit esprilerle dolu filmlerde oynayan ve bu filmlerin bir çoğu tutmayan Bayülgen şimdi ise Recep İvedik filmlerinin kalitesizliğinden yakındı. 

  Bayülgen'le Şahan Gökbakar arasındaki 'Recep İvedik' kavgası bir kez daha su yüzüne çıktı. 

  RECEP İVEDİK 4 REKOR KIRDI

  Bugün'de yer alan habere göre, Şa­han Gök­ba­ka­r'­ın ha­yat ver­di­ği Re­cep İve­dik 4, 100 yıl­lık Türk si­ne­ma ta­ri­hin­de tüm re­kor­la­rı kır­sa da ün­lü şov­men Okan Ba­yül­gen, sert bir şe­kil­de eleş­tir­di. Viz­yo­na gir­di­ği ilk haf­ta se­yir­ci re­ko­ru kı­ran Re­cep İve­dik 4, 7 haf­ta gi­bi kı­sa bir sü­re­de 6.9 mil­yon iz­le­yi­ciy­le en çok iz­le­nen film re­ko­ru­nu Dü­ğün Der­nek fil­min­den dev­ral­dı.

  DÜĞÜN DERNEK 18 HAFTADA KIRMIŞTI

  Düğün Dernek, en çok izlenen film rekorunu 18 hafta gibi bir zamanda kırmıştı. Recep İvedik'in bir diğer başarısı ise, bu rekoru 7 hafta gibi kısa bir zamanda kırması oldu. 

  "AYININ DÜNYASINDAN ÇIKMAK LAZIM"

  Re­cep İve­dik fil­mi­ni in­san­la­rın ne­den iz­le­di­ği­ni ger­çek­ten çok me­rak et­ti­ği­ni be­lir­ten Ba­yül­gen, "Re­ce­p'­in dün­ya­sın­dan çık­mak la­zım. Bir ayı­nın dün­ya­sı ge­le­cek için kim­se­ye bir şey v­adet­mi­yor. Ge­le­ce­ği­miz için ni­te­lik­li iş­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ru­m" di­ye ko­nuş­tu.

  ŞAHAN GÖKBAKAR: OKAN HİÇ SAMİMİ DEĞİL

  İki­li­nin ara­sın­da­ki kav­ga, geç­ti­ği­miz yıl­lar­da Şa­han Gök­ba­ka­r'­ın Okan Ba­yül­ge­n'­i Ka­na­li­zas­yon fil­min­de Uçan Adam Sab­ri­'yi oy­nat­ma­sın­dan do­la­yı eleş­tir­me­si ve sah­te­kar­lık­la suç­la­ma­sıy­la baş­la­mış­tı. Gök­ba­kar, Ba­yül­ge­n'­i he­def ala­rak, "O­kan prog­ra­mın­da eleş­ti­ri­yor son­ra da çı­kıp film­de onun­la bir­lik­te oy­nu­yor, bu hiç sa­mi­mi de­ği­l" de­miş­ti. Bu­nun üze­ri­ne hay­li öf­ke­le­nen Ba­yül­gen ise Şa­han Gök­baka­r'­ı hiç sev­me­di­ği­ni açıkça ifa­de etmişti.

  Okan Bayülgen den Şahan Gökbakar a sert sözler #2

  Okan Bayülgen den Şahan Gökbakar a sert sözler #3


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir