Bekara ev vermeyen ev sahibine uyarı cezası

Emlak sektöründe ev sahiplerinin, kiracıları medeni halleri ve cinsiyetlerine göre değerlendirmesi mağduriyetlere yol açıyor.

Kırklareli'de bir kişi, kiralık ev ilanı için ev sahibini aradı ve evi kiralamak istediğini belirtti.

TİHEK'E BAŞVURDU

Ev sahibinden "erkeklere ve öğrencilere ev veremeyeceği" yönünde cevap alan kiracı adayı, ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyerek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu.

AYRIMCILIK YASAĞI İHLAL EDİLDİ

Başvuruyu değerlendiren TİHEK, "medeni hal" ve "cinsiyet" temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

TİHEK ayrıca, ev sahibine 4 bin lira idari ceza verilmesine, bu cezanın uyarı cezasına dönüştürülmesine karar verdi.

Bekara ev vermeyen ev sahibine uyarı cezası

ANAYASAYA AYKIRI

TİHEK'in kararında, herkesin kanunlar önünde eşit olduğu ve Anayasa'nın 10'uncu maddesinde, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." hükmünün yer aldığı söylendi.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda ise herkesin hukuken tanınmış haklardan yararlanmada eşit olduğunun düzenlendiği belirtilen kararda, ayrımcılığın ise yasaklanmış olduğu belirtildi.

Bekara ev vermeyen ev sahibine uyarı cezası