Biyosfer nedir

BİYOSFER

Biyosferin kalınlığı 16-20km arasında değişen bir tabakadır. Denizlerin derinliklerine inildikçe kalınlığı azalırken, dağlık bölgelerde bu kalınlık çok daha fazladır.

Biyosferde yaşam canlılar için farklılık gösterir. Isı, sıvı gibi durumlardan dolayı tüm şartlar altında yaşamlarını devam ettirebilirler. Biyosferde yaşayan canlılar türlerine göre belli bir derinliğe kadar ulaşırlar.

10000 METRE YÜKSEKLİĞE KADAR UZANIR

Biyosfer, atmosfer içinde 10.000 metre yüksekliğe kadar uzanır. Bu yükseklikte bakteriler ve mantar sporları toplanmıştır. Yüksek dağların, bilhassa Everest’in çevrelerinde kuşların 8.200 metre kadar yükseklerde uçtukları da tespit edilmiştir. 6.700 metre yüksekliklere kadar da yerde yaşayan kara hayvanları bulunur.

Biyosfer öte yandan denizin derinliklerinde 5.000 metreye kadar uzandığı gibi toprağın içinde de yüzlerce metre derinlere kadar iner. Maden ocaklarından çıkarılan kayalarda bakterilere rastlanmıştır.

BİTKİLER 6200 METREYE KADAR OLAN YÜKSEKLİKTE YAŞAYABİLİR

Önemli derinliklerdeki petrol yataklarının içinde de bakteri yaşadığı tahmin edilir. Öte yandan yeşil bitkiler ancak 6.200 metreye kadar olan yüksekliklerde yaşayabilirler. Deniz otlarına (algae) ise birkaç yüz metrenin altında ancak rastlanıyor. Böylece biyosfer çok ilgi çekici bir yapı gösterir.