Uykusuzluk için hangi dua okunur? Uykusuzluk için okunacak dua ve zikirler...

Uyku problemi yaşayan ve bu nedenle hastalanan birçok insan var...

Uyku problemi önemsenmesi ve hızla çözüm bulunması gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Stres ve yorgunluk, kişilerin uyku problemlerini etkiliyor. Sağlıklı bir uyku çekmek, hayal haline geliyor.

Uykusuzluktan kurtulmak isteyenlerin başvurduğu birbirinden farklı yol ve yöntemler var.

Bazıları ise uykusuzluğa iyi gelecek bir duanın olup olmadığını merak ediyor.

Bu kapsamda da, "Uykusuzluk için hangi dua okunur? Uykusuzluk için okunacak dua ve zikirler..." sorusu gündeme getirildi.

Peki, Uykusuzluk için hangi dua okunur? Uykusuzluk için okunacak dua ve zikirler... İşte yanıtı...

Uykusuzluk için hangi dua okunur?

Allahümme ğarati'nnucumu vehedeeti'luyunu ve entelhayyu'l gayyumullezi la te'huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya.

Anlamı; "Allah'ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükûne erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyûm'sun! Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım, gecemi sükûna erdir ve gözlerimi uyut!"

Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup yatmalıdır. (Bkz. Heysemî, X, 178)

Uykusuzluk için hangi dua okunur? Uykusuzluk için okunacak dua ve zikirler...

Allahümme eslemtü nefsi ileyke veveccehtü vechi ileyke vefevveztü emri ileyke veelce'tu zahri ileyke. Rağbeten ve rahbeten ileyke. La melcae velamenca minke illa ileyke. Amentü bikitabikellezi enzelte venebiyyikellezi erselte.

Anlamı; "Ey Rabbim, bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin Resulüne îmân ettim ey Rabbim!" demektir. Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen fıtrat üzere ölmüş olursun. Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun. (Buharî, Deavât, 7)