Tüm masraflar Devlet'ten! İşte SGK'nın karşıladığı kaplıcalar listesi 2024
ensonhaber.com

Ülkemizde, SGK'lı vatandaşlar için kaplıca tedavisi sağlayan bir sağlık hizmeti bulunuyor.

Sağlık Uygulama Tebliğinin "2.4.4.J - Kaplıca Tedavileri" başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde "Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebiliyor.

Kaplıca tedavisi şartları 2024

(1) Kaplıca tedavileri için, resmi sağlık (Değişik ibare:RG-25/8/2022-31934 Mükerrer)

(94) hizmeti sunucularınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.

(2) Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

(3) Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.

(4) Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesisleri ile sözleşme yapılıncaya kadar kaplıca tedavilerine ait giderler, hasta tarafından karşılanacak olup tedaviye ilişkin fatura ve sağlık raporuna dayanılarak her bir gün için bir adet olmak üzere, SUT eki EK-2/B Listesinde “702.020” kodu ile yer alan “banyo-kaplıca” bedeli hastaya ödenir. SUT’ta yer alan diğer işlemler faturalandırılsa dahi bedelleri karşılanmaz.

(5) Kaplıca tedavileri ile ilgili yol, gündelik ve refakatçi giderleri SUT’un 2.6 maddesi hükümlerine göre karşılanır.

SGK anlaşmalı kaplıcalar 2024

İzinli kaplıca tesislerine müracaat eden genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri Bakanlık tarafından ödenmektedir.

Kaplıca tedavisi görmek isteyen vatandaşlar, nerelerde faydalanabileceklerini araştırıyor.

" anlaşmalı kaplıcalar 2024, Sgk Kaplıca tedavisi ödemeleri ne kadar 2024, SGK termal tedavi şartları, Emeklilere Kaplıca bedava, Kaplıca tedavisinde masraf devletten, Sağlık Bakanlığı Kaplıca listesi, Sgk anlaşmalı kaplıcalar 2024" başlıklarının yanıtı haberimizde.

SGK, listeyi yayımladı.

İşte güncel kaplıca tesisleri listesi!