Yapı kooperatifleri e-Devlet'ten kurulabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yapı kooperatifinde bürokrasiyi azaltmak amacıyla değişikliğe gidildi.

Değişikliğe göre yapı kooperatifleri, artık İl Müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan online olarak "e-Devlet kapısı" üzerinden kurulabilecek.

YAPI KOOPERATİFLERİNİN ÜÇ TÜRÜ VAR

Türkiye'nin kooperatifçilik sektörünün önemli aktörlerinden biri olan yapı kooperatiflerinin; konut, sanayi sitesi ve toplu iş yeri olmak üzere üç türü bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 35 binin üzerinde yapı kooperatifi kuruluş işlemlerinde bürokrasiyi azaltmak ve şeffaflığı artırmak amacıyla tip ana sözleşmelerde ve uygulamalarına yön veren mevzuatta değişikliğe gitti. Buna göre yapı kooperatifleri artık il müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan, online olarak "e-Devlet kapısı" üzerinden kurulabilecek.

Yapı kooperatifleri e-Devlet'ten kurulabilecek

E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK

Kooperatif yöneticileri, genel kurullarına Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi isteğini, kuruma gitmeden e-Devlet ile yapabilecek.

Bakanlık temsilcilerince tutanaklar ile diğer bilgi ve belgeler, e-kooperatif sistemine genel kurul sonrasında işlenecek, böylelikle ortaklar katılamasalar dahi alınan kararlara e-Devlet kapısıdan ulaşabilecekler.

BAKANLIĞA BİLDİRİLEBİLECEK

Değişikliğe göre ortaklar varsa görüş, öneri ve şikayetlerini ıslak imzalı dilekçe yazmadan ve posta işleriyle zaman kaybetmeden e-Devlet üzerinden Bakanlığa bildirebilecek. Noter onaylı taahhüt yerine beyana dayalı işlem tesis edilecek ve kuruluş aşamasındaki maddi ve bürokratik külfet azaltılacak.

Ortakların ödemelerinin yalnızca banka kanalıyla yapılabilmesi zorunlu hale getirilerek, elden yapılan ödemelerde yaşanan anlaşmazlıklar ve olası usulsüzlüklerin önüne geçilecek.