Euro
10.0461
0.1%
Dolar
8.4503
0.14%
Altın
491.39
-0.17%
Borsa
1.393
0%
Bitcoin
340.620
-1.91%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
  Anayasa değişiklik teklifinde 16. madde kabul edildi

  Anayasa değişiklik teklifinde 16. madde kabul edildi

  TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.
  • Haber Merkezi
  • 14.01.2017 - 19:50

  12. maddenin oylamasında 344 kabul, 133 ret oyu kullanıldı, 2 oy boş, 3 oy geçersiz çıktı.

  Teklifin 12. maddesine göre, cumhurbaşkanı; tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek.

  OHAL SÜRESİ 6 AYI GEÇMEYECEK

  Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanacak ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulacak. TBMM tatildeyse derhal toplantıya çağrılacak; Meclis, gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya olağanüstü hali kaldırabilecek. Cumhurbaşkanının talebiyle TBMM her defasında 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmayacak.

  SINIRLAMALARA TABİ OLMAYACAK

  Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile Anayasanın 15. maddesindeki ilkeler doğrultusunda, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenecek. Olağanüstü hallerde çıkarılabilecek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara bağlı olmayacak. Cumhurbaşkanı, olağanüstü hallerde, bu halin gerekli kıldığı konularda temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlere yönelik sınırlamalara da tabi olmaksızın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanacak, aynı gün Meclis onayına sunulacak.

  3 AY İÇİNE KARARA BAĞLANACAK

  Savaş ve mücbir sebeplerle TBMM'nin toplanamaması hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 ay içinde TBMM'de görüşülüp karara bağlanacak. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkacak.

  13. MADDE 343 EVET, 133 RET İLE KABUL EDİLDİ

  13. madde oylamasına 482 milletvekili katıldı. 13. madde için 343 kabul, 133 ret, bir çekimser, 3 boş, 2 geçersiz oy kullanıldı. Madde, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını öngörüyor.

  14. MADDE 341 EVET, 137 RET İLE KABUL EDİLDİ

  14. madde oylamasına 483 milletvekili katıldı. 341 kabul, 137 ret, 1 çekimser, 5  boş, 2 geçersiz oy kullanıldı.

  Madde, HSYK'nin yapısında değişiklik öngörüyor.

  2709 sayılı Kanunun 159’uncu maddesinin başlığı ile birinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metninden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan “asıl” ibaresi madde metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

  15. MADDE 341 EVET, 134 RET İLE KABUL EDİLDİ

  15. maddenin gizli oylamasına 483 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 1 oy çekimser, 5 oy boş çıktı, 2 oy geçersiz sayıldı.

  Bu maddeyle bütçe kanunu ve kesin hesaba ilişkin hükümler değiştiriliyor. Cumhurbaşkanı bütçe teklifini yeni yıldan en az 75 gün önce Meclise sunacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda 55 gün içinde kabul edilecek. Ardından genel kurulda görüşülerek yürürlüğe girecek. Yılbaşına kadar bütçe kanunu çıkarılamazsa geçici bütçe çıkarılacak. Bu da olmaz ise bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacak.

  16. MADDE 341 EVET, 134 RET İLE KABUL EDİLDİ

  16. maddenin gizli oylamasına 482 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 3 oy çekimser, 1 oy boş çıktı, 3 oy geçersiz sayıldı.

  Buna göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir