Petrol
91.8
0.12%
Euro
18.5431
-0.02%
Dolar
18.566
-0.03%
Altın
1.029
-0.06%
Borsa
3458
0.00%
Bitcoin
379.225
3.59%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C
  Madde madde milletvekillerine sağlanan ayrıcalıklar

  Madde madde milletvekillerine sağlanan ayrıcalıklar

  TBMM Üyeliği Kanun Teklifi Komisyon'dan geçti. İşte milletvekillerine verilen yeni haklar..
  • 10.05.2013 - 09:45

  Madde madde milletvekillerine sağlanan ayrıcalıklar #1

  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi'ni kabul etti.

  AK Parti, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan teklif, TBMM üyeleri, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanların mali, sosyal hak ve yükümlülükleriyle ilgili diğer hususları düzenliyor.

  ÖDENEKLER EN YÜKSEK DEVLET MEMURU SEVİYESİNDE

  Teklife göre, TBMM üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktar olacak. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar, Gelir Vergisi'ne tabi tutulmayacak. TBMM üyelerine, hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı kadar yolluk ödenecek. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemeyecek.

  Milletvekilleri, bu sıfatı aldıkları aydan itibaren, ödenek ve yolluklara hak kazanacak. Herhangi bir nedenle TBMM üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden ay başından itibaren verilmeyecek. Ancak, ölüm, Cumhurbaşkanı seçilme ve genel seçimlerin yapılması halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmayacak.

  DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARA DA TBMM ÜYELERİ GİBİ SAYILACAK

  Dışarıdan atanan bakanlar, TBMM üyelerine sağlanan haklardan yararlanacak. TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlar bu görevlerinden dolayı sigortalı sayılacak.

  TBMM üyelerinin, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının; ölenlerin aylık ve tazminat alan veya müstahak olup da bu tazminatı alamayan dul ve yetimlerinin tedavileriyle ilgili giderler TBMM bütçesinden karşılanacak.

  TBMM üyelerinin ölümlerine ilişkin mevcut yasalarda yer alan düzenleme, bu teklife de taşındı.

  SOSYAL TESİSLERDE AYRICALIKLI STATÜ

  Milletvekili ve üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar; kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesis ve imkanlarından bu kurumların en yüksek yöneticilerinin tabi olduğu koşullarda yararlanacak.

  ÜYELİK SONA ERSE DE HAKLAR BİTMİYOR

  TBMM üyeliği sona erenler; yasama, ödenek yolluk, genel kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında TBMM üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanacak.

  Yasama faaliyetlerinde TBMM üyelerine yardımcı olmak üzere personel çalıştırılabilmesine ilişkin mevcut yasada olan düzenleme de bu teklife konuldu.

  PROTOKOL LİSTESİNDE İKİ BASAMAK ATLADILAR

  TBMM Başkanvekilleri, TBMM'de Grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, TBMM Katip Üyeleri ve idare amirleri, ihtisas komisyonları başkanları, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları, TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri, bu siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, genel sekreterleri ve milletvekilleri, ilgili mevzuatı gereği belirlenen Başkent protokolü önde gelim listesinde, kuvvet komutanlarından sonra yer alacak. Böylece, milletvekilleri orgeneraller ve oramiraller ile YÖK Başkanı'ndan önceki sıraya geçerek, Başkent Protokol listesinde 20. sıradan 18. sıraya yükselmiş oldu.

  İl protokolü önde gelim listelerinde, TBMM üyelerinin ardından, bu üyeliği sonra erenler yer alacak. İllerdeki ulusal ve resmi bayramlar ile her türlü törenlerde TBMM üyeleri ile bu üyeliği sona erenler, soyadı sırasına göre il valisinden sonra yer alacak.

  TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenlere, valiliklerce, bu listedeki sıraları her yasama dönemi başında ve bu sıralamalarda değişiklik olması halinde, değişiklik tarihini izleyen bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecek.

  İllerde yapılacak törenlerde yasama organını temsilen varsa sırasıyla Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grup başkanvekilleri veya TBMM ihtisas komisyonları başkanlarından biri; bunlardan biri yoksa il TBMM üyelerinden yaşça en büyük olanı, il TBMM üyelerinden de yoksa diğer TBMM üyelerinden yaşça en büyük olanı protokolde yer alacak. TBMM Başkanı'nın katıldığı tüm törenlerde yasama organını temsilen protokolün ilk üç sırasında başka kimse yer almayacak.

  HAKLARDAN YAKIN AİLE FERTLERİ DE YARARLANABİLİYOR

  TBMM üyelerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşlerine ve ergin olmayan veya ergin olsalar dahi öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar; yine ergin olsalar dahi bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenen çocuklarına diplomatik pasaport verilecek.

  SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA HAKKI

  Milletvekillerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara; ilgili kanun kapsamına giren silahlar için "silah bulundurma ve taşıma ruhsatı" verilecek. Bu ruhsatlarda süre kaydı aranmayacak. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar da bu kapsama tabi olacak. Ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler, her türlü resim, vergi ve harçtan muaf tutulacak.

  ÖZEL ROZET VERİLECEK

  TBMM üyelerine özellikleri Başkanlık Divanı'nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen rozet verilecek. Bu rozetler TBMM üyesinin şahsına ait olup başkalarına intikal edemeyecek. Rozetler sahiplerinden başkası tarafından taşınamayacak.

  ÖZEL KİMLİK BELGESİ 

  TBMM Başkanlığınca milletvekillerine, üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olacak.

  İSTEYEN VEKİLE CENAZE TÖRENİ

  Vefat eden TBMM üyesinin, bu üyeliği sona erenin ve dışarıdan atanan bakanın vasiyeti üzerine ya da eşi veya birinci derece yakınlarının talep etmesi halinde, TBMM'de ve defnedileceği ilde valiliklerce cenaze töreni yapılacak.

  TRAFİK İLE İLGİLİ HAKLAR

  Milletvekillerinin resmi ziyaret ve programları gereğince kullanımında bulunan araçlar, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca geçiş üstünlüğü bulunan araçlar ve sürücüler kapsamına alınıyor. Öncelik sırasına ilişkin olarak bu kapsamda değerlendirilecek.

  İşlem yapılması gereken aracın, kayıtlardan TBMM üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar tarafından kullanıldığının anlaşılması halinde, trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlenecek ve valilikler aracılığıyla TBMM Başkanlığı'na gönderilecek.

  KADIN VEKİLLERE DOĞUM İZNİ

  Teklife eklenen bir maddeyle, kadın milletvekillerine kamu çalışanlarında olduğu gibi doğum izni getirildi. Buna göre, kadın milletvekilleri doğumdan önce ve sonra, toplam 16 hafta süre analık izni kullanacak. Çoğul gebelik durumunda bu süreye iki hafta daha eklenecek.

  Sürelerin hesaplanmasında, tatil veya ara verme süreleri dikkate alınacak. İlave izin kullanımları TBMM İçtüzüğünün izinlere ilişkin genel hükümlerine tabi olacak. Kullanılan izin sürelerince ödenek, yolluk ve diğer mali ve sosyal haklarda kesinti yapılmayacak.


  Görüş Bildir