TBB yabancı para ile yatırım karşılığı vatandaşlık için Danıştay'a başvurdu
ensonhaber.com

Türkiye Barolar Birliği (TBB), yabancı para ile yapılan yatırım karşılığında Türk vatandaşlığına hak kazanılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a başvurdu.

TBB yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlığının para cinsinden bir değer ile karşılanmasının 'vatandaşlık' kavramının özünden uzaklaştırdığını vurguladı.

Açıklamaların devamında şu ifadeler aktarıldı;

“Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ve Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği’nin 20. maddesinde getirilen düzenlemeler, belli bir miktardaki yabancı para ile taşınmaz alımı veya fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurmaktadır.

"Kanunda yabancı para karşılığında vatandaşlık kazanılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır"

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanun ile düzenlenmesini emretmektedir. Bu çerçevede Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili hükümlerinde vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ilişkin şartlar sınırlı olarak sayılmıştır. Kanunda, belli bir miktar yabancı para karşılığında fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

TBB yabancı para ile yatırım karşılığı vatandaşlık için Danıştay'a başvurdu

"Vatandaşlık kavramının yabancı para ile karşılanması, özünden uzaklaştırmaktadır"

Öte yandan dava konusu düzenlemede, devletle hukuki ve siyasi bağ ile bağlılığı ifade eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir değer ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır.

"Vatandaşlığın gerçekliği ilkesine aykırılık teşkil etmektedir"

Dolayısıyla düzenlemeler, gerek Anayasa’ya aykırılığı gerekse kanuni dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen ‘vatandaşlığın gerçekliği’ ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

TBB yabancı para ile yatırım karşılığı vatandaşlık için Danıştay'a başvurdu

"Hükümler milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır"

Bu hükümler yürürlükte kaldığı sürece, devlete bağlılık ilkesi bir yana bırakılarak para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucu ortaya çıkacak, bu da milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır. Türkiye Barolar Birliği, bu nedenlerle söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurmuştur.”