Elleçleme nedir
ensonhaber.com

Lojistik alanında kullanılan elleçeme, malzemelerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltılmasını ifade etmektedir.

ELLEÇEME NEDİR

Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi ya da tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması anlamına gelmektedir.

MALZEME ELLEÇEME NEDİR

Malzeme elleçleme; ham madde, parça, kutu, sandık, palet, bagaj vb. unsurların A noktasından B noktasına en verimli şekilde tüm hareketleri ile ilgilidir.

Elleçleme nedir

Elleçleme nedir