Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
442.391
2.40%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C
  Mehmet Akif Ersoy'un ilk kez yayınlanan mektupları - Galeri

  Mehmet Akif Ersoy'un ilk kez yayınlanan mektupları - Galeri

  Habertürk yazarı, Mehmet Akif Ersoy'a ait mektup ve fotoğrafları yayınladı.
  • 12.10.2011 - 12:40

  Mehmet Akif Ersoy un ilk kez yayınlanan mektupları - Galeri #1

  Habertürk gazetesi yazarlarından Kürşad Oğuz, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'a ait mektupları yayınladı. İstiklal şairi Mısır'dan gönderdiği mektuplarda vatan sevgisine dikkat çekip, yakınlarına çeşitli öğütlerde bulunuyor.

  İşte Mehmet Akif Ersoy'a ait o mektuplar;

  2011, İstiklâl Marşı şairinin ölümünün 75'inci, İstiklâl Marşı'nın
  ortaya çıkışının da 90'ıncı yılı olması hasebiyle Mehmet Akif Ersoy'un
  yılı ilan edilmişti. Bu nedenle, pek göze çarpmasa da şairle ilgili
  irili ufaklı etkinlikler yapılıyor. Muhtemelen bu etkinlikler yıl sonuna
  doğru yoğunlaşacak.

  MEHMET AKİF ERSOY'UN MISIR'A GİTME SEBEBİ?

  Fakat şu soru, özellikle konuşulması gereken bu yıl, nedense gündeme
  gelmiyor: Mehmet Akif, İstiklâl Marşı'nı Türk milletine armağan ettikten
  sonra neden gönüllü sürgüne Mısır'a gitti?

  Evet, Mehmet Akif kızlarını burada bırakarak 1925-1936 yılları arasında
  dönmemek üzere eşi ve iki oğluyla Mısır'a gitti. Kendisi, bu gidişin
  gerekçesini dostlarından Şefik Kolaylı'ya "Arkamda hafiye gezdiriyorlar.
  Ben, vatanını satmış ve memlekete ihanet etmiş adamlar gibi muamele
  görmeye tahammül edemiyorum. İşte, bundan dolayı gidiyorum" sözleriyle
  açıklamıştı.

  Yeni yayınlanan ve Mehmet Akif'in Mısır sürgününden gönderdiği mektuplar
  da bu konuda ipucu vermiyor. Ancak onun vatan hasreti mektupların her
  satırdan damla damla süzülüyor.

  O DÖNEME AİT İLK KEZ YAYINLANAN FOTOĞRAFLAR

  "EMEKLİ MAAŞINI VERMİYORLARDI"

  Mehmed Akif'in torunlar Ferdâ Argun ve Selma Argun, dede yâdigârı olarak
  yıllardır sakladıkları mektupları ve fotoğrafları koleksiyoner M. Rüyan
  Soydan'a vermiş ve kitap böylece ortaya çıkmış. Ömer Hakan Özalp'ın
  hazırladığı "Firaklı Nâmeler – Akif'in Gurbet Mektupları" (Timaş
  Yayınları) Akif'in ilki 1 Mart 1928, sonuncusu 23 Mart 1936 tarihini
  taşıyan 43 mektubundan oluşuyor. Mektuplar Mısır Hilvan'dan sırasıyla
  Milas, Erciş ve Beytüşşebab'da yaşayan kızı Suad Hanım'a damadı Ahmet
  Bey'e ve torunu Ferdâ'ya gönderilmiş.

  Kitabı hazırlayan Özalp, Mehmed Akif Ersoy'un 1914'ten sonra çeşitli
  sebeplerle Mısır'a gidip geldiğini, fakat 1925 – 1936 arasında hiç
  dönmeden orada kaldığını vurgulayarak bunun sebebini şöyle açıklıyor:
  "Âşikâr bir gerçek vardır ki Akif, hak ettiği halde emekli maaşı
  alamamakta ve aynı zamanda hükümet tarafından takip ettirilmekteydi."

  "KAYIP KURAN ÇEVİRİSİ"

  Neticede Akif, arkadaşı Abbas Halim Paşa'nın daveti üzerine önce kendisi
  ve daha sonra iki oğlu Emin ve Tahir'le eşi İsmet Hanım'ı da alarak
  Mısır'ın Hilvan beldesine gitti. Kızları Cemile, Fuad ve Feride ise
  Türkiye'de kaldı. Mısır'da Câmiatü'l-Mısriye'de Türk Edebiyatı dersleri
  vermeye başlayarak geçimini sağlayan Akif, bir yandan da Abbas Halim
  Paşa'nın çocuklarına özel dersler verdi. Oğulları Emin ve Tahir Mısır'da
  okullarına devam ederken eşi İsmet Hanım gurbette hayat arkadaşını
  yalnız bırakmadı.

  Akif burada bir de Kur'an-ı Kerim çevirisini yaptı. Ama maalesef bu
  çevirinin akıbeti bilinmiyor.

  "DÜNYADA PARA KADAR LÜZUMLU BİR ŞEY YOK"

  Mektuplara dönersek, Akif, vatan ve evlat özleminin yanı sıra dönemin
  dünyasına ilişkin bilgiler ve önemli öğütler de veriyor.

  1928'de damadı Ahmed Bey'e yazdığı mektupta 'paranın önemini' şöyle
  anlatıyor: "Suad'ın muktesit oluşu çok iyi bir hadise. Dünyada para
  kadar lüzumlu bir şey daha olmadığı için onu idare ile harc etmek en
  ziyâde aranılacak bir meseledir. Biz bu hakikati pek geç anladık. Siz
  vaktiyle anlamışsınız demektir ki, ciddi söylüyorum, şâyân-ı tebrik ve
  hürmetsiniz. Her ikinize de aferin."

  Mektuplarda "vatan şairi" Mehmed Akif, vatan anlayışını da sergiliyor.
  Ona göre doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle vatan, onun için
  hizmet edilmesi gereken kutsal bir yerdir. 1932'de damadı Ahmed Bey'e
  yazdığı mektupta şöyle diyor: "Şarka azimet için hazırlanmak emrini
  almışsınız. Hamdolsun gençsiniz, dinçsiniz. Yurdun her tarafını
  dolaşmalı, her tarafına hizmet etmelisiniz. Vatan bir külldür ki tecezzi
  kabul etmez: Şarkı, garbı, şimâli, cenûbu kâmilden nazarımızda bir
  olmalıdır. Uzak yakın, soğuk sıcak dememeli, elimizden geldiği kadar,
  hatta bunun fevkinde olarak fedâkârâne çalışmalıyız. Başka türlü ne
  yaşamak, ne memleketi yaşatmak imkânı yoktur.

  "EKONOMİK BUHRAN YORUMLARI!"

  Mehmed Akif'in Mısır'da yaşadığı yıllar, Amerika'da patlak verip dünyayı
  sarsan 1929 ekonomik buhranının etkilerinin iyice hissedildiği yıllar. O
  da, mektuplarında buhranın Mısır'daki etkilerini ve hissettiklerini
  mektuplarına yansıtıyor.

  1932'de damadı Ahmed Bey'e yazdığı mektupta, Mısır'a gelmeyi düşünen bir
  yakınını uyarıyor: "Evlâdım, Mısır bu son senelerde pek fenalaştı.
  Eskiden gelenler bile bir ekmek parasını bin bela ile çıkarıyorlar.
  Yeniden gelenlere katiyen iş yok. Binâenaleyh kendisine bu tarafa
  geçmeyi asla tavsiye etmem. Parasızlık yüzünden işler tamamıyla durgun.
  Yakın bir âtîde buhrân-ı hâzırın hafifleyeceği ümidi ise hiç yok. Son
  senelerde iş bulmak için buraya gelen vatandaşlarımızın hemen hepsi
  perişan oldular. Onun için beyhâde ümidlere düşerek katiyen bu tarafa
  gelmesin. Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin, İtalyanların burada
  mükemmel teşkilatı olduğu halde onlar bile pek müşkilat ile iş
  bulabiliyorlar. Hiçbir teşkilatı olmayan Türklerin maruz kalacağı
  sıkıntıyı artık bir kıyas edin!

  1933'te ise kızı Suad Hanım'adaha karamsar bir mektup gönderiyor:
  "Evladım kendini çok üzme, bizlerden binlerce derece beteri var. Bugün
  dünyanın hiçbir tarafında saadetten eser yok. Şerif Muhyiddin Beyefendi
  Amerika'dan geldi. Orada buhran dolayısıyla gördüğü faciaları anlatıyor
  ki yürekler dayanmaz. En zengin bankalar iflas ediyor, (...) atarak
  intihar ediyor, işsizlikten milyonla halk sokaklara dökülmüş (...)
  Avrupa'nın paralarını çeken ve bugün de dünyanın (...) yaşayan
  insanların ekseriyeti ne vaziyete düşmüş..."

  "DÜNYAYA DEĞİL İSTANBUL'A GELMİŞİZ"

  1934 yılı geldiğinde, Mehmed Akif'in kızı Suad Hanım eşinin görevi
  dolayısıyla doğuya gitmiş ve yazdığı mektuplarda serzenişte bulunmaya
  başlamıştır. Suad Hanım, Akif'in diskur niteliğindeki şu mektubuyla
  karşılaşır:

  "Muntazam, ma'mur şehirlerde, refah ile ömür sürmeyi herkes arzu eder.
  Fakat bu arzunun tatmini için ara sıra fedakârlık zaruridir. Bugün
  yüzlerce milyon efrâd-ı beşere hakim bulunan İngilizleri gözümüzün önüne
  getirelim. Acaba heriflerin bu kudretleri, bu muvaffakiyetleri tesadüfen
  mi oluvermiş yoksa milletçe birçok mesaiye, birçok şedâide katlanmak
  sayesinde mi elde edilmiş? Londra'da doğmuş, nâz u na'im içinde büyümüş,
  ebeveyninin milyonları sayesinde her türlü ihtiyaçtan fersahlarca uzak
  bir lordun oğlu kalkıyor, Sudanlara, Afrika'nın en yaşanmaz, en
  cehennemî bucaklarına giderek gençliğinin en kıymetli çağlarını,
  İngiltere hesabına, o kumlara gömüyor. Vatanı uğruna çektiği tahammülsüz
  meşakkatleri hiçe sayıyor. Daha doğrusu kendisi için şeref biliyor. Biz
  biçârelerse İstanbul'dan çıkıp Bursa'ya gitmeyi felaket telakki
  ediyoruz! Bizim Midhat Cemal "Bizler dünyaya gelmemişiz, İstanbul'a
  gelmişiz" der ki, pek doğrudur.

  "HAMDOLSUN HİÇBİR ŞEYİMİZ EKSİK DEĞİL"

  Dünyada ne mesud kimseler vardır ki: Saadetlerinden haberleri yoktur,
  kendilerini bedbaht sanır dururlar! Galiba Suad Hanım da yavaş yavaş
  onların sürüsüne katılacak! Bugün dünyanın garbı, şarkı, cenubu, şimali
  gûn-a-gûn buhranlarla kıyamete dönmüş; yüzlerce milyon benî Âdem
  sefaletin, işsizliğin, ümidsizliğin pençeleri altında kıvranıyor; mahşer
  meydanı gibi kimse nefsinden başkasıyla katiyyen meşgul değil; hiçbir
  ferdin diğerine dönüp bakacak hâli yok. İşte o zavallıları göz önüne
  getirmeli de insan bir yiyip bin şükretmeli. Hamdolsun bizlerin hiçbir
  şeyimiz eksik değil..."

  Bu mektuplar, Mehmed Akif'in fikir dünyasını yansıtması bakımından
  önemli. Zira Haziran 1936'da İstanbul'a dönmeye karar veren ancak çok
  geçmeden, 27 Aralık 1936'da hayatını kaybedip Edirnekapı Mezarlığı'na
  defnedilen şairin yaşadıkları hâlâ karanlıkta...


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir