Abdest nasıl alınır? Abdestin alınışı, farzları ve sünnetleri
Özel İçerik

Abdest almak bir müminin yapacağı ibadetlerin başında gelir. Abdest alınmadan namaz kılınmaz. Kuran-ı Kerimi abdestle okumak faziletlidir. Abdestli dolaşmanın insanı kötülüklerden koruduğuna inanılır. Peki nasıl alınır abdest? Abdestli olmanın faziletleri nelerdir?

Abdest nedir?

Abdest, bazı ibadetleri yapabilmek için dirseklerle beraber el ve kolların, yüzün ve aşık kemikleri ile beraber ayakların yıkanması ve başın mesh edilmesinden ibaret hususi bir temizliktir.

Abdestle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesh edin ve aşık kemikleri ile beraber ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin.” (el-Mâide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber (s.a.s.), abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiilî olarak gösterdiği gibi (İbn Mâce, Tahâret, 47 [419]; Merğinânî, el-Hidâye, 1/16) abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah (c.c.) katında kabul olunmayacağını da ifade etmiştir (Buhârî, Vudû’, 2 [135]; Müslim, Tahâret, 2 [225]; İbn Mâce, Tahâret, 47 [419]).

Abdest nasıl alınır?

Farzları, sünnetleri ve adabına riâyet edilerek abdest şöyle alınır:

Niyet edilir ve besmele çekilir.

Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır.

Buraya bir not düşelim; Abdest azalarında suyun temasına engel maddeler varsa imkân ölçüsünde temizlenir. Yani Parmaktaki yüzüğün, koldaki bileziğin ya da saatin bulunduğu yere su temas etmiyorsa yüzük oynatılır.

Sağ el ile üç defa ağza su verilerek ağız temizliği sağlanır.

Aynı şekilde üç defa burna su verilerek burun temizlenir.

Ardından yüz üç kere yıkanır.

Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa ve aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır.

Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın dörtte biri veya tamamı bir defa mesh edilir.

Eller tekrar ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet(işaret) parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten(ıslatıldıktan) sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir.

Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Suyun parmak aralarına ulaşmasına özen gösterilir (Buhârî)

Abdestin farzları nelerdir?

1-Yüzü yıkamak

2-Elleri, dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.

3-Başın dörtte birini meshetmek.

4-Topuklarıyla beraber ayakları yıkamaktır.

Abdestin sünnetleri nelerdir?

Abdest almaya niyet etmek.

Abdeste eûzu besmele ile başlamak.

Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak.

Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.

Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.

Yıkanılan organları ovalamak.

Ağza suyu üç kere almak.

Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.

Burna üç kere su vermek ve sol el ile sümkürmek.

Yıkanan her organı üç kere yıkamak.

Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.

Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.

Sakalı olanların sakallarını hilâllemesi.

Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.

Kulakları meshetmek.

Boynu meshetmek.

Başın tamamını meshetmek (kaplama mesh yapmak).

Parmakların arasını hilâllemek.

Abdestin adabı nelerdir?

Abdest suyunu üzerine sıçratmamak için yüksekçe bir yere çıkmak.

Abdest alırken kıbleye yönelmek.

Abdestte başkasından yardım istememek.

Zorunlu olmadıkça konuşmamak.

Ağız ve burna suyu sağ elle almak.

Sol elle burnu temizlemek.

Namaz vakti girmeden abdest alıp namaza hazır olmak.

Kalp ile yapılan niyeti dil ile söylemek.

Her organı yıkarken dua okumak.

Ayakları sol elle yıkamak.

Abdestin sonunda kelime-i şehadet getirmek.

Abdest sonunda kelime-i şehadeti söyledikten sonra Kadr Sûresi'ni üç kere okumak.

Abdestten sonra, kerâhet vakti değilse iki rekat nafile namaz kılmak.

Abdestin mekruhları nelerdir?

Suyu israf etmek; ihtiyacından ve lüzumundan fazla su kullanmak.

Suyun miktarını kısmak, yani, yıkanacak âzayı sanki mesh edercesine çok az su ile yıkamak.

Suyu âzalara çarparak kullanmak.

Lüzumsuz yere abdest arasında söz söylemek.

Zaruret yokken başkasından yardım istemek.