Scientology nedir

Scientology nedir

159 ülkede 10 milyon üyesi, binlerce kilisesi ve akıl almaz mal varlığıyla büyük tartışmalara yol açıyor. Peki nedir Scientology? Din mi, şirket mi? Gerçek mi, bilim kurgu mu?

Batı dünyasının en büyük kültlerinden biri olan ve 'gerçeği aramak' anlamına gelen Scientology 1954 Şubat'ında; 1911'de Nebraska'da doğan L. Ron Hubbard ve 18 havarisi tarafından kuruldu. Hubbard, iki yüzden fazla bilimkurgu, gerilim, polisiye, macera romanı olan bir yazardı.

Ancak edebiyat çevrelerinde asla önemli bir yer edinememiş ikinci sınıf bir bilimkurgu yazarı olarak anıldı hep.Hubbard, 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptı ve hemen ardından intihar eğilimi ve zarar görmüş hafızasından yakınarak askerlikten ayrıldı ve köşe dönmenin bir yolu olarak kendi dinini kurmaya karar verdi.

Yıllar sonra Scientology Kilisesi'nin broşürleri onu mitolojik bir karakter olarak yansıtacak, savaş sırasında sakatlanıp kör olduğunu, hatta iki kez öldüğünü, ancak Scientology sayesinde şifa bularak başarılı bir 2. Dünya Savaşı kahramanı haline geldiğini yazacaktı. Kendi yazdığı bir bilimkurgu hikayesinden yola çıkarak Scientology tarikatını yaratan Hubbard en üst seviyeye yükselirken, 1950'de yazdığı 'Dianetics: Modern Akıl Sağlığı Bilimi' adlı kitabı da Scientology'nin İncil'i olarak kabul görmeye başlayacaktı.

Kitap, 'dinleme' olarak nitelenen bir psikoterapi tekniğini anlatıyordu. Temelinde zihin kontrolü olan bu teknikle, insanların geçmiş travmalarından arınacağı, aydınlanmaya ulaşacağı ve bu şekilde körlüklerinin tedavi edileceği, hatta zeka ve görüntülerinin de gelişeceği iddia ediliyordu.

Hubbard bu tekniğin başarılı olması için her biri ücretli olan çeşitli seviyelerden geçmek gerektiğini yazmıştı.

Tarikat hayat bulduğunda da takipçileri için her biri daha da pahalı olan yeni basamaklar üretmeyi sürdürdü. Öyle ki, birçok Scientologist basamak atlayabilmek için tüm servetini tarikatın kiliselerine hibe ediyordu.

Hubbard 1960'larda, insanların 75 milyon yıl kadar önce 'Xenu' adlı zalim bir galaktik hükümdar tarafından dünyaya sürülen 'uzaylı' ruh kümelerinden (thetanlar) yapılmış olduğunu yayınladı. Atmosfere yayılan bu ruhlar, insan bedenlerine girmişti. Ve Scientology'nin amacı insanları fiziksel ve zihinsel yüklerinden arındırarak bu uzaylı ruhları serbest bırakmak ve gerçek ruhsal özgürlüğü yakalamalarını sağlamak olacaktı. Kısacası, Scientology modern dünyada bulunamayan bir 'özgürlük ütopyası' olacaktı.

Scientologistler, bu amaca yönelik zihin kontrolünü 'Auditor' dedikleri 'denetçi'ler aracılığıyla uyguluyorlar. Denetçiler, bu külte katılmak isteyenlere kişiye özel değerlendirme programları hazırlıyorlar. Denetçinin uyguladığı program ayrıntılı ve ödünsüz. Seanslarda 'elektro-psikometre' denilen ve vücuttaki elektrik değişimlerini ölçen özel bir aygıt kullanılıyor.

1966 yılında Volny Mathieson isimli bir Scientology üyesi tarafından patenti alınan ve yalan makinesini andıran aygıt; denetçiler tarafından üyelerin ruhsal sıkıntı merkezlerini saptamak için kullanılıyor.

Böylece, tarikata katılmak isteyenler kendileriyle yüzleşme yeteneğini kazanıyor ve geçmişlerinde hayatlarına damga vurmuş olayların etkisinden kurtularak 'Clear' yani berrak oluyorlar. Berraklık seviyesinden sonraki aşama müritlik. Buradan 'OT' denilen mertebeye geçiliyor. 'OT', bedenini ve zihnini terk edebilen 'Thetan' yani ruh anlamına geliyor.

Thetan, bakmadan görebiliyor ve işitmeden duyabiliyor.

Scientology gerçekleri:

- 1954'de temelleri atılan Scientology köklerini Budizm, Hinduizm, Hıristiyanlık gibi birçok dine dayandırıyor. Dünyayı ve galaksiyi kurtaracak bir doktrinin ve bunu uygulayacak yöntemlerin tekeli olduğunu iddia ediyor.

- Kilise yetkilileri, Scientologistlerin son 5 yılda önceki 50 yıldan daha fazla arttığını öne sürüyor. Yani dünyanın en hızlı yayılan dini Scientology.

- Scientology 1993'ten beri vergiden muaf tutuluyor. Dünyanın en zengin tarikatı olarak nitelenen Scientology'nin eski üyeleri kilisenin bir para tuzağı olduğunu ve yolsuzluklara karıştığını ilan ettiğinde anında karşı dava açılıyor. Scientology'yi eleştiren bir bölüm yayınlayan South Park gibi diziler bile bu durumdan muzdarip.

- Scientology, modern tıbbın piyasaya sürdüğü ilaçların kullanımına şiddetle karşı çıkıyor.Eşcinsellik ve mastürbasyon cinsel sapma olarak görülüyor.

- Sessiz doğuma inanılıyor.

- Tom Cruise, Kirstie Alley gibi ünlü üyeler dini yaymak için elçi olarak kullanılıyor. Bu örgütlenmenin adı Project Celebrity (ünlü projesi). - Sadece parası olan aydınlanmaya ulaşabiliyor çünkü Scientology seanslarının her biri için yüklü miktarda para alınıyor.

- Tarikatın Sea Org isimli üniformalı askerlerden oluşan bir deniz filosu var. Tarikatın liderleri bu organizasyona bağlı.

- Hubbard'ın felç geçirerek ölmesi, ruhunun ölümsüzlüğe ulaştığı şeklinde örtbas edildiğinden beri tarikatın yeni lideri David Miscaviage.