Yasama dokunulmazlığı: Milletvekilleri dokunulmaz mı?

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandıkta son sözü söyledi.

13. Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili seçimlerinde sandıklar açıldı.

81 ilde partilerin netleşirken, merak edilen sorulara yanıt aranıyor.

Milletvekili olmak konusunda en çok araştırılan konu "dokunulmazlık" oldu.

Milletvekilleri dokunulmaz mıdır sorusu gündemde yerini aldı.

Dokunulmazlık denilince vatandaşlar ne olursa olsun yargılanmama gibi algılayabiliyor. Oysa ki, milletvekillerinin dokunulmazlığı "yasama dokunulmazlığı" statüsündedir.

Yasama dokunulmazlığı nedir

Hemen her ülkede, parlamento üyelerine, yasama görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için diğer kişiler için öngörülmeyen bağışıklıklar tanınmıştır.

Günümüzde dokunulmazlık, temel işlev olarak muhalif durumdaki milletvekillerini korumaya hizmet eder.

"Yasama dokunulmazlığı" olarak bilinen dokunulmazlık, özellikle muhalefeti oluşturan milletvekillerinin iktidardan gelecek saldırılar veya müdahalelerle karşı karşıya kalma tehlikesine karşı mevcuttur.

Dokunulmazlık aslında kişisel bir hakkı korumaktan ziyade yasama fonksiyonunun bağımsız bir şekilde icrasını garanti altına alan objektif bir anayasal statüdür.

Anayasa md.83/2 uyarınca seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen milletvekili, Meclis kararı olmadıkça;

- Tutulamaz,

- Sorguya çekilemez,

- Tutuklanamaz,

- Yargılanamaz.

Yasama dokunulmazlığı kural olarak ancak Meclis kararı ile kaldırılabilir.

Milletvekilleri dokunulmaz mı?

1982 Anayasası kararına göre;

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlar
  • Cumhurbaşkanlığı Konsey üyeleri
  • Milletvekilleri
  • Cumhurbaşkanı yasama dokunulmazlığı kapsamında yer alan kişilerdir.